Ekologiczne rekordy

 Sprzętem muzycznym, gadżetami elektronicznymi, planszówkami i zabawkami nagrodzono placówki, które najaktywniej włączyły się w akcje i konkursy ekologiczne organizowane przez tarnowski magistrat. Dzięki zaangażowaniu najmłodszych tarnowian udało się zebrać siedem ton odpadów nad Wątokiem i w okolicach Kantorii, siedem ton zużytych baterii, dwie tony opakowań plastikowych.

 

W Tarnowie podsumowano akcję ekologiczną „Posprzątajmy razem Tarnów”, w której uczestniczyło 400 osób z dziewięciu placówek oświatowych i dwóch zakładów karnych. Jak co roku do akcji włączyli się wędkarze  z Polskiego Związku Wędkarskiego. Łącznie udało się zebrać aż siedem ton odpadów, to ponad trzy tony więcej, niż w ubiegłym roku. Oprócz uprzątnięcia terenów wzdłuż Wątoku i wokół Kantorii, posprzątano także tereny w rejonie ul. Tuchowskiej, osiedla Legionów oraz Mościc.

Po raz kolejny przedszkolaki i uczniowie zbierali zużyte baterie i akumulatory. Tutaj również pobito rekord. W tym roku zebrano aż siedem ton szkodliwych odpadów, które zostaną zutylizowane w sposób niezagrażający środowisku (dla porównania w zeszłym roku było to 5,3 tony).

Ponadto w ramach edukacji ekologicznej zorganizowano dwa konkursy: na wykonanie budki lęgowej dla ptaków pod hasłem „Zaprośmy ptaki do Tarnowa” oraz na wykonanie komiksu „Zakręceni na recykling”. W pierwszym z nich uczniowie skonstruowali 80 domków dla ptaków, które później umieszczono w ogrodach przedszkolnych, przyszkolnych oraz na terenach zielonych. Z kolei w konkursie na najlepszy komiks ekologiczny startowało 10 placówek.

Konkursy koordynowane przez Urząd Miasta Tarnowa zorganizowano wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Ich podsumowanie odbyło się 14 czerwca w Parku Strzeleckim. Najlepsze placówki uczestniczące w konkursach nagrodzono m.in. sprzętem muzycznym, grami i zabawkami.

 

 

15.06.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |