Odnowione Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie

 Od 16 czerwca mieszkańcy subregionu tarnowskiego mogą korzystać z usług doradców zawodowych pracujących w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie. To jedno z trzech centrów w Małopolsce, które ma pomagać nie tylko bezrobotnym, ale również pracującym mieszkańcom regionu w lepszym pokierowaniu własnym rozwojem zawodowym. Odnowioną tarnowską placówkę otworzył Stanisław Sorys, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

 

Coraz częściej z usług poradnictwa zawodowego korzystają nie tylko osoby bez pracy, ale również te, które są aktywne zawodowo i szukają nowych możliwości rozwoju. - Z roku na rok ubywa zarejestrowanych bezrobotnych. Pod koniec ubiegłego roku poziom bezrobocia w Małopolsce wyniósł 6,7% i był najniższy od ponad 20 lat. Warto podkreślić jednak, że aktualnie problemy ze znalezieniem zatrudnienia mają nie tylko osoby gorzej wykształcone, ale także np. absolwenci studiów wyższych. Dlatego wraz z intensywnymi zmianami, które zachodzą na rynku pracy, dużym wyzwaniem jest konieczność przebranżowienia pracowników. To wszystko to ogromne wyzwanie nie tylko dla publicznych służb zatrudnienia, ale także dla samorządu województwa – mówi wicemarszałek Stanisław Sorys.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie szacuje, że tylko w tym roku doradcy zawodowi udzielą wsparcia ponad dziewięciu tysiącom osób w całej Małopolsce. W samym subregionie tarnowskim z usług doradcy skorzysta ponad dwa tysiące mieszkańców.

Z profesjonalnym doradcą zawodowym będzie można spotkać się właśnie w odnowionym Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie. To jedno z trzech centrów w Małopolsce – podobne działają też w Krakowie i Nowym Sączu.

Klientami Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej mogą być osoby szukające nowej pracy, zagrożone jej utratą, dopiero rozpoczynające swoją karierę lub wracające na rynek po dłuższej przerwie. Ci, którzy zgłoszą się do Centrum mogą liczyć m.in. na pomoc w wykonaniu Bilansu Kariery, czyli profesjonalnej usługi podsumowania własnego dorobku zawodowego. W oparciu o niego mieszkaniec będzie miał szansę m.in. zdobyć bony na szkolenia, dzięki którym można uzyskać nawet do 87 proc. dofinansowania.

Jeszcze w czerwcu zaplanowano warsztaty tworzenia portfolio. Portfolio to coś więcej niż CV – to osobiste archiwum zawierające dokumenty z osiągnięciami zawodowymi, edukacyjnymi, a także, jeśli wymaga tego specyfika stanowiska, przykłady prac czy opracowań autorskich. Portfolio zawiera referencje, próbki pracy, pliki video, linki do stron www.

- Doradcy zawodowi z WUP w Krakowie realizują usługi na wysokim poziomie, w przyjaznych dla klienta wnętrzach. Chcemy, aby osoby zarówno bezrobotne, jak i pracujące, miały okazję poprzez precyzyjną diagnozę określić własne kompetencje potrzebne dla siebie, dla własnego rozwoju, jak i dla pracodawców i w sposób zaplanowany zbudować swoją ścieżkę rozwoju zawodowego. Bardzo ważne, że robimy to nieodpłatnie – mówi Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

W maju 2017 roku w podregionie tarnowskim, obejmującym miasto Tarnów oraz powiaty: tarnowski, brzeski i dąbrowski, było zarejestrowanych 14,9 tys. bezrobotnych, a stopa bezrobocia na koniec kwietnia wynosiła 8,4%. Prawie 60 proc. bezrobotnych zarejestrowanych w podregionie to kobiety.

W ciągu 12 miesięcy bezrobocie w podregionie zmniejszyło się o 17,9%. Największy spadek zanotowano w powiecie brzeskim, najmniejszy – w Tarnowie.

16.06.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |