Zakliczyn pod dobrą opieką

 Niespełna dwa lata temu burmistrz Zakliczyna wraz z radnymi podjął działania, aby Zakliczynowi patronował święty Jan Paweł II. I oto w 460 rocznicę lokacji miasta, dekretem Stolicy Apostolskiej ustanowiono św. Jana Pawła II Patronem Miasta Zakliczyn. Związane z tym uroczystości odbyły się w święto Bożego Ciała.

 

15 czerwca obchodzono uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną powszechnie świętem Bożego Ciała. W Zakliczynie uroczystości miały szczególny wymiar, bo oto w 460 rocznicę lokacji miasta, dekretem Stolicy Apostolskiej ustanowiono św. Jana Pawła II Patronem Miasta Zakliczyn. - Spełniają się nasze marzenia i nasze plany, ponieważ od 1997 roku Jan Paweł II jest Honorowym Obywatelem Gminy Zakliczyn, a teraz jako święty staje się Patronem Miasta Zakliczyna. To dla nas szczególne wyróżnienie. Chcemy dać mieszkańcom duchowy punkt odniesienia do tego, aby kierowali się wartościami chrześcijańskimi wypływającymi z nauki Chrystusa i kultury chrześcijańskiej – mówi burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak.

Uroczystości rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Jeża.

- Dzisiaj nasze miasto przeżywa uroczystość nadania patronatu świętego Jana Pawła II. Po 460 latach istnienia miasta ks. biskup ordynariusz w czasie tej mszy św. dokonana aktu poddania naszego miasta Bogu za przyczyną św. Jana Pawła II patrona, który przed 30 laty stanął, jako papież na tarnowskiej ziemi by wynieść na ołtarze córkę naszej ziemi błogosławioną Karolinę Kózkówną oraz by przewodniczyć Nieszporom Eucharystycznym przy tarnowskiej katedrze – powiedział ks. Paweł Mikulski, witając licznie zgromadzonych uczestników tego historycznego wydarzenia.

Biskup ordynariusz diecezji tarnowskiej kierując swoje słowo do zaproszonych gości i licznie zebranych wiernych mówił m.in: - Dzisiaj chcemy przyjrzeć się naszej relacji do Eucharystii, przyjrzeć się osobie Jana Pawła II, który żyje całkowicie dla Boga i dla drugiego człowieka. Żeby dowiedzieć się kim naprawdę jest Jan Paweł II, trzeba widzieć Go jak się modlił, napisał kiedyś Vittorio Messori. Dwa gesty najbardziej mówiły o Janie Pawle II - szeroko rozpostarte ramiona, kiedy spotykał się z ludźmi, kiedy wychodził do świata, ale także drugi gest - pokornie złożone dłonie, gdy rozmawiał z Bogiem.

Burmistrz Zakliczyna wraz z radnymi niespełna dwa lata temu podjął działania, aby Zakliczyn był miastem świętego Jana Pawła II. Rada Miejska w Zakliczynie podjęła w tej sprawie jednogłośną uchwałę. W uzasadnieniu uchwały stwierdzono, że „Jan Paweł II był dla nas Polaków przewodnikiem i nauczycielem. Pamięć o Janie Pawle II to nie tylko wyraz patriotyzmu, ale przede wszystkim idea oparcia się na trwałych wartościach wynikających z Ewangelii. Miasto Zakliczyn przyjmując za Patrona św. Jana Pawła II niewątpliwie wpisze się w historię i stworzy dla swoich mieszkańców duchowy punkt odniesienia”.

Prośba została najpierw pozytywnie zaopiniowana przez biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża, potem przez Episkopat Polski, a pod koniec 2016 roku ostateczną zgodę wyraziła Stolica Apostolska. Kongregacja ds. kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, na mocy uprawnień udzielonych jej przez papieża Franciszka, zatwierdziła świętego Jana Pawła II, jako patrona miasta Zakliczyn. - To jest wasza wola, to jest wasze pragnienie. Patronat św. Jana Pawła II ma ważne znaczenie społeczno - religijne dla Waszego miasta. Jest swoistym ubezpieczeniem Waszych losów w rękach św. Patrona. Ceńcie sobie tę wyjątkowa szansę, jaka jest patronat Wielkiego Świętego Polaka. Starajcie się Go naśladować w niezwykłym pięknie człowieczeństwa oraz duchowym pięknie, poprzez które możemy się podobać samemu Bogu. Starajcie się budować Jego głęboką i mocna wiarę. W naszym życiu powinniśmy się uczyć od najlepszych, a św. Jan Paweł II bez wątpienia do takich należy. I na pewno tutaj zgromadzeni jesteście przekonani, ze nie wystarczy umieścić kilka tablic na budynkach miasta, które na wieki spetryfikują ten akt, że św. Jan Paweł II jest patronem tego miasta. On powinien nas przeniknąć ze swoim nauczaniem ze swoja osoba, swoja relacja do Boga i drugiego człowieka. Niech pod możnym patronatem św. Jana Pawła II mieszkańcy Zakliczyna razem z władzami tworzą Civitas Dei - Miasto Boże, w którym respektowane są prawa Boga i prawa człowieka, w którym rządzi prawo miłości i sprawiedliwości, jako naczelna zasada dobra wspólnego – mówił podczas uroczystości biskup.

Do czterech ołtarzy na zakliczyńskim rynku przeszła procesja, która zakończyła się przy pomniku św. Jana Pawła II na placu kościelnym. Tam burmistrz Dawid Chrobak dokonał Aktu Zawierzenia Miasta i Ziemi Zakliczyńskiej św. Janowi Pawłowi II. Wierni całowali relikwie, które zostały przeniesione do kościoła parafialnego.

Wieczorem odbył się diecezjalny koncert uwielbienia.

16.06.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |