Cudzoziemcy pracują w Polsce

 W Polsce przybywa legalnie pracujących cudzoziemców. Składki odprowadzane od ich wynagrodzeń coraz szerszym strumieniem płyną do ZUS. Prawie 70 procent ubezpieczonych w naszym kraju cudzoziemców stanowią Ukraińcy. Rzeczywista liczba obywateli innych państw pracujących w Polsce jest wciąż jednak trudna do oszacowania gdyż nie wszyscy są zgłaszani do ubezpieczeń społecznych.

 

W Polsce przybywa legalnie pracujących cudzoziemców. Cztery lata temu (2014) liczba obcokrajowców zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w ZUS w całej Polsce przekroczyła sto tysięcy osób. Obecnie jest ich już ponad 330 tysięcy. Najwięcej zgłoszonych w ZUS jest obywateli Ukrainy, których pracuje w Polsce 227 503, na dalszych miejscach są Białorusini (16 040) i Wietnamczycy (6682).

W województwie małopolskim pół roku temu pracowało 27 392 obcokrajowców, dzisiaj ubezpieczonych w ZUS jest już 33 895 cudzoziemców. Liczba obywateli obcych państw, którzy podjęli pracę na terenie naszego województwa bądź rozpoczęli prowadzenie w Małopolsce działalności gospodarczej wzrosła o 5 503. Rzeczywista liczba obywateli innych państw pracujących w Polsce jest trudna do oszacowania gdyż nie wszyscy są zgłaszani do ubezpieczeń społecznych. Wielu obcokrajowców pracuje „na czarno”. Za gwałtowny wzrost liczby zagranicznych pracowników odpowiada przede wszystkim migracja z Ukrainy. W tej chwili Ukraińcy stanowią już prawie 70 procent ubezpieczonych w naszym kraju cudzoziemców.

Można jednak przypuszczać, że po wprowadzeniu w czerwcu ruchu bezwizowego dla obywateli Ukrainy część z nich wyjedzie z Polski żeby podjąć pracę w krajach „starej” Unii.

Liczba zgłoszonych cudzoziemców rośnie także w tarnowskim oddziale ZUS. W ciągu sześciu miesięcy, od października 2016 roku do końca marca roku bieżącego ich liczba wzrosła z 966 do 1 175 osób. Największą grupę, 911 osób, stanowili Ukraińcy, są jednak na tej liście również np. obywatele Słowacji, Włoch i Austrii.

17.06.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |