Prorodzinny program Nowoczesnej

 Nowoczesna przygotowuje nowy program prorodzinny „Aktywna Rodzina”. Ma on zastąpić socjalny program „Rodzina 500 plus, realizowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Propozycja Nowoczesnej adresowana jest do wszystkich rodzin, w których rodzice będą mogli uzyskać ulgę podatkową w wysokości trzech tysięcy złotych na każde dziecko rozpoczynając od pierwszego.

 

Zgodnie z założeniami programu „Aktywna Rodzina”, opracowywanego przez partię Nowoczesna, rodzina z jednym dzieckiem otrzyma trzy tysiące złotych rocznie, z dwójką dzieci sześć zł, z trójką dzieci dziewięć tysięcy zł i tak dalej. Jeśli rodzic nie płaci tak dużych podatków, to zgodnie z obowiązującą zasadą podatkową, osoba ta otrzyma z budżetu zwrot.

W programie „Aktywna Rodzina” uwzględnione zostaną wszystkie osoby pracujące, niezależnie od formy rozliczenia dochodów. A więc zarówno osoby płacące podatek dochodowy, jak i podatek rolny.

Autorzy programu zaproponują zmniejszenie dotacji dla osób, które zarabiają powyżej pierwszego progu podatkowego. Zastosowana tutaj zostanie jednak zasada: złotówka za złotówkę, aby nie było tak, że jak ktoś zarabia o złotówkę więcej niż założony w programie poziom, to w ogóle żadnej pomocy nie dostanie.

- O tym, że rządowy program 500 plus jest niesprawiedliwy, Nowoczesna mówi od dawna. Program ten promuje wielodzietne rodziny zamożne, a zapomina o matkach samotnie wychowujących jedno dziecko – mówią politycy Nowoczesnej . - W Polsce są dzieci, które dostają miesięcznie 500 złotych, ale są też dzieci, które nie dostają ani złotówki. Obecnie blisko połowa dzieci nie dostaje pieniędzy w ramach programu 500 plus. Ważne jest też to by rodziny nie czekały na wypłatę środków przez 12 miesięcy, pieniądze będą wypłacane w oparciu o rozliczenie roku poprzedniego.

Zdaniem autorów projektu program ma przynieść dla budżetu państwa wymierne oszczędności, w wysokości przynajmniej siedmiu miliardów zł rocznie. - W Polsce jest obecnie około sześciu milionów dzieci, jeśli ta liczba pomnożona zostanie przez trzy tysiące złotych, to uzyskamy kwotę 18 mld zł, co wobec 25 mld zł wydawanych rocznie na program 500 plus przyniesie oszczędność. Dodatkowy miliard otych oszczędności powstanie w związku zmianą systemu rozliczenia. Zamiast składania wniosków i wydawania decyzji administracyjnych nowy system zostanie włączony w rozliczenia podatkowe. Zaoszczędzona kwota będzie mogła być wydana na różne inne formy wsparcia rodzin – przekonują politycy Nowoczesnej. - Szczegóły programu zostaną przygotowane przez Zespół parlamentarny ds. programu „Aktywna Rodzina”. Chodzi o wypracowanie rozwiązań merytorycznych, praktycznych, dobrych dla Polek i Polaków, a nie ideologicznych i propagandowych.

Ponadto Nowoczesna zapowiada kompleksową przebudowę systemu socjalnego, tak by pomoc socjalna trafiała do naprawdę potrzebujących, czyli rodzin niepełnych, rodzin z osobami niepełnosprawnymi i takich, które nie są w stanie podjąć pracy ze względu na chorobę lub wiek. - Patologią obecnego systemu socjalnego jest, że dzisiaj są osoby, które pobierają co miesiąc kilka tysięcy złotych z systemu socjalnego co miesiąc. Takim osobom nie opłaca się iść do pracy.

17.06.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |