Pielęgnacyjne cięcia drzew

 Kosztem przeszło 140 tysięcy złotych kilkaset drzew na terenie Tarnowa poddanych zostanie cięciom pielęgnacyjno-technicznym. Najwięcej z tych drzew rośnie w parkach i na cmentarzach.

 

Niemal 600 drzew na terenie Tarnowa zostanie poddanych cięciom pielęgnacyjno-technicznym. Prace te prowadzone są m.in. ze względów bezpieczeństwa, polegają głównie na wycięciu suchych gałęzi lub konarów drzew, które wchodzą na linie energetyczne albo zasłaniają oświetlenie uliczne. Koszt tego zadania to ponad 140 tysięcy złotych.

Najwięcej drzew, bo 445, znajduje się na terenach zabytkowych, m.in. w Parku Sanguszków, na cmentarzach wojennych przy ul. Szpitalnej i na Chyszowie. Pojedyncze drzewa zostaną poddane cięciom pielęgnacyjnym także na w centrum miasta, przy ul. Piłsudskiego, Kopernika oraz na terenie amfiteatru.

Jak tłumaczą pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej magistratu, miasto jest zobowiązane dbać o stan drzewostanu w związku z ustawą o ochronie przyrody. Cięcia drzew można podzielić na pielęgnacyjne i techniczne. Pierwsze z nich wykonywane są, by poprawić bezpieczeństwo przechodniów, usuwając suche nadłamane gałęzie, prześwietlając (przerzedzając) korony drzew.

Z kolei cięcia techniczne wykonywane są w celu doświetlenia lokali mieszkalnych, usunięcia gałęzi, które kolidują z liniami energetycznymi, zasłaniają skrajnie dróg i chodników. Zgodnie z przepisami drzewo można pozbawić maksymalnie 30 proc. korony.

11.07.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |