Chodniki do remontu

 Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie rozpoczął prace remontowe polegające na wymianie chodników. Roboty zaplanowano m.in. przy ul. Olejarskiej, Klasztornej, Warzywnej, na ul. Mościckiego, na os. Zielonym. Termin zakończenia prac wyznaczono na początek października, łączny koszt to w sumie 173 tysiące złotych.

 

W Tarnowie rozpoczęto remonty chodników. W najbliższych miesiącach wydane zostanie na ten cel ponad 170 tysięcy złotych.

Po północnej stronie ul. Mościckiego, na odcinku od ul. Wilsona do Rolniczej, zaplanowano rozbiórkę części krawężnika i obrzeży betonowych, rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych. Następnie wymieniona zostanie podbudowa i ułożone nowe obrzeża chodnikowe i krawężniki oraz nowa nawierzchnia z kostki betonowej. Powierzchnia chodnika wynosi 289 m2. Koszt robót to ponad 40 tys. złotych.

Przy ul. Warzywnej, od budynku nr 6 do ul. Pracy, zostaną wymienione betonowe obrzeża chodnikowe, krawężniki i podbudowa z kruszywa łamanego. Dotychczas była tam nawierzchnia z płyt betonowych, teraz położona zostanie kostka brukowa. Powierzchnia remontowanego i budowanego chodnika wynosi łącznie 205 m2, a koszt to 42 tys. zł.

Kolejne roboty polegają na wymianie chodnika po zachodniej stronie ul. Olejarskiej oraz po północnej stronie ul. Klasztornej (na odcinku od Olejarskiej do ul. Drzewnej). Tam również płyty betonowe wymienione zostaną na kostkę betonową. Prace wyceniono na 29 tys. zł.

Za prawie 36 tysięcy złotych wymieniony będzie chodnik biegnący od ul. Starodąbrowskiej (skrzyżowanie z ul. Mickiewicza) do ul. Polnej oraz budowie chodnika do ul. Polnej. Zakres robót obejmuje wymianę betonowych obrzeży chodnikowych, krawężników i podbudowy, rozbiórce istniejącej nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych. W tym miejscu położona kostka betonowa bezfazowa. Powierzchnia tej inwestycji wynosi łącznie 188,2 m2.

Roboty zaplanowano również na os. Zielonym. Tam remontowany będzie chodnik po zachodniej stronie bloku nr 1. Zakres robót obejmuje wymianę obrzeży chodnikowych, ścieku betonowego korytkowego i podbudowy, rozbiórce istniejącej nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych i wykonaniu  nowej nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej. Koszt remontu to niemal 26 tys. zł.

Wszystkie prace mają zakończyć się do początku października.

11.07.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |