Za życiem

 Z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Caritas Polska w Krakowie odbyła się jedna z 16 regionalnych konferencji w ramach projektu „Konsultacje plus”. Na konferencje te składają się konsultacje społeczne zmian w ustawach wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

 

w Krakowie odbyła się 11 lipca jedna z szesnastu regionalnych konferencji w ramach projektu „Konsultacje plus”. Konsultacje dotyczą programu „Za życiem”. Program został przyjęty przez rząd w 2016 roku. To kompleksowa oferta wsparcia dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci. Wprowadzenie nowych form wsparcia wymaga znowelizowania kilku ustaw. Projektowane zmiany są omawiane podczas regionalnych konferencji.

W krakowskiej konferencji wzięli udział m.in.: Krzysztof Michałkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski, Mirosław Przewoźnik, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MRPiPS oraz Dorota Habich, p.o. prezesa zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. - Chcemy wiedzieć, jak te rozwiązania widzą sami zainteresowani – ci, którzy z programu będą korzystać. W ramach programu będą dostępne nowe rozwiązania, nowe formy wsparcia. Chcemy, aby skorzystało z nich jak najwięcej osób. Szczegółowe działania przewidują m.in. wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez rozwój mieszkalnictwa chronionego, aktywizację zawodową opiekunów osób niepełnosprawnych, a także np. zwiększenie liczby asystentów rodziny. Resort rodziny przygotował zmiany przepisów, które umożliwią wprowadzenie tych rozwiązań. Konsultacje ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, takie jak te w Krakowie, pozwalają nam na omówienie działań, które chcemy uruchomić – mówi minister Krzysztof Michałkiewicz.

Z kolei minister Józefa Szczurek-Żelazko zwraca uwagę na to, że celem programu jest m.in. zapewnienie wszechstronnej opieki nad kobietą i dzieckiem w czasie ciąży i po porodzie, a także pomoc w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz specjalistyczne poradnictwo. - Dołożymy wszelkich starań, aby rodziny wychowujące dzieci niepełnosprawne bądź oczekujące na narodziny dziecka z niepełnosprawnością otrzymały należne wsparcie – podsumowuje wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Na realizację programu w 2017 roku zaplanowano 511 mln złotych, zaś w latach 2017-2012 na program zostanie przeznaczonych łącznie 3,1 mld złotych.

Foto: Małopolski Urząd Wojewódzki

12.07.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |