Gdzie oddać azbest?

 Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa przyjmuje do 30 listopada wnioski o usunięcie azbestu z terenu prywatnych posesji. Wywóz odpadów jest bezpłatny, ale właściciele muszą zając się demontażem i zabezpieczeniem azbestu.

 

Tylko w ciągu ostatnich trzech miesięcy mieszkańcy Tarnowa usunęli 19 ton azbestu z terenu swoich nieruchomości. Aby pozbyć się tego szkodliwego odpadu, wystarczy złożyć wniosek w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa, a specjalistyczna firma zajmie się wywozem azbestu. Usługa jest bezpłatna. Na ten cel w budżecie miasta zarezerwowano prawie 18 tysięcy złotych.

Miasto pokryje koszt usuwania azbestu, ale mieszkańcy muszą zająć się demontażem niebezpiecznych elementów. Firma, z którą miasto podpisało umowę, odbierze niebezpieczne odpady, następnie przetransportuje je i zabezpieczy na składowisku. Zanim azbest zostanie odebrany właściciel posesji ma obowiązek zabezpieczyć go folią. Osoby, które tego nie zrobią, mogą otrzymać mandat od Straży Miejskiej w wysokości do 500 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce zakazana jest produkcja, import i stosowanie wyrobów zawierających azbest. Usuwanie tego typu odpadów musi się zakończyć do 2032 r. Jedynym dopuszczonym prawem sposobem zabezpieczania azbestu jest jego deponowanie w specjalnie do tego celu przygotowanych składowiskach.

Deklaracje o posiadanych odpadach azbestowych oraz wnioski o ich usuwanie należy składać w Wydziale Ochrony Środowiska UMT, ul. Nowej 4 (tel: 146 882 872). Wniosek można pobrać ze strony internetowej lub uzyskać i wypełnić w magistracie.

Wnioski przyjmowane są do 30 listopada.

13.07.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |