Opiekunowie mogą liczyć na wsparcie

 Ponad 7,5 mln złotych zostanie przeznaczone na utworzenie ośrodka wsparcia w Tarnowie. Prawie siedem milionów na ten cel pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, pozostałą część stanowi wkład własny gminy. Umowę w tej sprawie podpisali 13 lipca członek zarządu województwa małopolskiego Leszek Zegzda oraz prezydent Tarnowa Roman Ciepiela.

 

Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych znajdować się będzie w budynku po byłym internacie w Parku Sanguszków.

Ośrodek, przygotowany na przyjęcie 15 osób, zapewni profesjonalną opiekę zastępczą chorym, niepełnosprawnym i wymagającym pomocy osób trzecich mieszkańcom subregionu tarnowskiego w czasie, gdy opiekun nie będzie mógł się nimi zająć. - Osoby zajmujące się niesamodzielnymi członkami swojej rodziny, przyjaciółmi czy sąsiadami, to ukryci w cieniu bohaterowie, którzy codziennie wykonują ciężką, tytaniczną pracę. Chcemy ich w tym wspomóc, a osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym zapewnić jak najlepsze warunki życia. Właśnie dlatego na wsparcie osób niesamodzielnych i opiekunów nieformalnych przeznaczyliśmy z RPO łącznie prawie 38 mln zł – mówi Leszek Zegzda, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Na piętrze jednego z segmentów będą znajdować się pokoje mieszkalne z dostępem do łazienki, kuchnia połączona z jadalnią i świetlicą, które będą pełnić rolę pokoju dziennego pobytu, gabinet pomocy doraźnej, szatnia, pokój socjalny, biuro oraz pomieszczenia gospodarcze.

Ośrodek będzie zapewniał całodobowy pobyt do dwóch tygodni, a w uzasadnionych przypadkach z możliwością przedłużenia tego okresu. Dla osób, które nie będą miały możliwości samodzielnie dojechać do centrum wsparcia możliwy będzie transport z miejsca ich zamieszkania lub pobytu do centrum i z powrotem. Jeśli ze względu na przeciwwskazania lekarskie pacjenci nie będą mogli zostać przewiezieni do ośrodka, jego pracownicy będą opiekować się nimi całodobowo w miejscu zamieszkania.

W innej części budynku znajdzie się wypożyczalnia oraz magazyn sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego. W wypożyczalni będą m.in. wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, balkoniki, kule i laski, podnośniki transportowo-kąpielowe, lampa do leczenia światłem, koncentratory tlenu, ciśnieniomierze, rotory do ćwiczeń oraz akcesoria ułatwiające kąpiel. Na potrzeby wypożyczalni zakupione zostaną także urządzenia teleopieki w postaci bransoletek wyposażonych w przycisk alarmowy, który pozwala pacjentowi połączyć się z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej i wezwać pomoc. W wypożyczalni znajdzie się kilkaset sztuk różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego o łącznej wartości ponad 870 tys. złotych. Pracownicy wypożyczalni będą zobowiązani udzielić informacji na temat zasad prawidłowego używania sprzętu.

- Dla osoby niepełnosprawnej możliwość przebywania w przyjaznym, bezpiecznym otoczeniu jest często podstawową kwestią, która decyduje o jej nastawieniu do życia. Przez tworzenie Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych chcemy stworzyć takie warunki, aby wszystkie potrzeby osób korzystających z opieki były realizowane na najwyższym poziomie, a ich bliscy byli spokojni o ich bezpieczeństwo – mówi Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa.

W ramach projektu przewidziana jest także działalność szkoleniowa i doradcza. Powołany zostanie zespół menedżerów opieki składający się z pielęgniarki, psychologa, rehabilitanta i pracownika socjalnego, którzy wspierać będą opiekunów osób niesamodzielnych. Będą oni mogli skorzystać ze wsparcia edukacyjno-doradczego w postaci szkoleń, warsztatów, grup wsparcia oraz indywidualnego poradnictwa.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z wybranym w konkursie ofert Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra z Tarnowa. Ponieważ jest on skierowany do mieszkańców całego subregionu tarnowskiego, deklarację ścisłej współpracy przy jego realizacji wyraziły również gminy: Dąbrowa Tarnowska, Gnojnik, Lisia Góra, Ryglice, Żabno oraz Zakliczyn.

14.07.2017
Twój komentarz:
Ankieta
Czy popierasz projekt dwukadencyjności władzy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w samorządach lokalnych
| | | |