Powstaje Centrum Zarządzania Kryzysowego

 W Tarnowie trwa przebudowa dawnej siedziby Straży Miejskiej przy ulicy Nadbrzeżnej Dolnej. Kosztem ponad trzech milionów złotych budowana jest nowa siedziba Straży oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego. Do przebudowanej siedziby strażnicy wprowadzą się prawdopodobnie w czerwcu przyszłego roku.

 

Po pracach rozbiórkowych, przeprowadzonych w siedzibie tarnowskiej Straży Miejskiej, ruszyły roboty budowlane. To kolejny etap przebudowy komendy, rozpoczętej w kwietniu tego roku. W zmodernizowanym budynku przy ulicy Nadbrzeżnej Dolnej 7 będzie też działać Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Centrum połączy w jednym miejscu dwie, na co dzień ściśle współpracujące jednostki – Straż Miejską i Wydział Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Miasta Tarnowa. - Łącząc w jednej lokalizacji dwie instytucje, odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo miasta, unikniemy choćby zagrożenia utraty łączności telefonicznej. Będziemy się kontaktować bezpośrednio – podkreśla Krzysztof Tomasik, komendant Straży Miejskiej w Tarnowie.

W Centrum Zarządzania Kryzysowego znajdzie się między innymi sala odpraw, przeznaczona do spotkań i konsultacji ze służbami, będzie tam również centrala monitoringu miejskiego. Centrum Zarządzania Kryzysowego pełni rolę punktu koordynacyjnego i ośrodka łączności, scalającego służby ratownicze i komunalne, zarówno w czasie ich codziennej działalności, jak i w razie sytuacji kryzysowych, takich jak między innymi powodzie, klęski żywiołowe czy awarie oraz związanych z nimi akcji ratowniczych.

Prace przy ulicy Nadbrzeżnej Dolnej ruszyły wiosną. Częściowa rozbiórka budynku została już zakończona, rozpoczyna się wznoszenie ścian, zakończyły się też prace w piwnicach budynku. Z pomieszczeń, które muszą zostać podwyższone, wybrana została ziemia, wylane nowe wylewki, wyremontowana kanalizacja. Nowy budynek będzie też wolny od azbestu, który został usunięty i którego nie stosuje się już w budownictwie.

Modernizacja komendy Straży Miejskiej obejmie między innymi wyburzenie ścian, sufitów i dachu,   remont piwnic i klatki schodowej, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianę okien i drzwi, montaż klimatyzacji, paneli fotowoltaicznych oraz oświetlenia LED.

Do przebudowanej komendy strażnicy wprowadzą się prawdopodobnie w czerwcu przyszłego roku. Prace będą kosztować około 3,1 miliona złotych.

16.07.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |