„Wakacyjna Przyroda” – konkurs fotograficzny

 Prezydent Miasta Tarnowa zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Wakacyjna Przyroda”. Do 30 września przesyłać można, wykonane w Tarnowie lub najbliższej okolicy, zdjęcia o tematyce przyrodniczej. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na początek listopada.

 

Prezydent Miasta Tarnowa ogłosił kolejna edycje konkursu fotograficznego „Wakacyjna Przyroda”, w którym zadaniem uczestników jest wykonanie zdjęcia na terenie Tarnowa lub w jego najbliższej okolicy o tematyce przyrodniczej lub krajobrazowej. Prace można zgłaszać do 30 września.

Każdy uczestnik może złożyć tylko jedno zdjęcie (nie może być ono wcześniej publikowane). Ocenie podlegać będą zarówno fotografie czarno-białe, jak  i kolorowe, wykonane w okresie od lipca do końca września.

Zdjęcie (w formacie 20 x 30 cm, na papierze błyszczącym) musi być opatrzone tytułem, pseudonimem autora oraz datą i miejscem jego wykonania. Do fotografii należy dołączyć zgodę na wykorzystanie pracy, a w przypadku osób niepełnoletnich podpisaną przez osobę dorosłą. Uczestnicy muszą również dostarczyć zdjęcie w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na początku listopada. Wystawę prac będzie można oglądać w foyer teatru. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają cenne nagrody rzeczowe i wyróżnienia. W zeszłym roku laureaci otrzymali drony i kamerki sportowe.

Prace przyjmuje Wydział Ochrony Środowiska magistratu, przy ul. Nowej 4,  tel. 14 68-82-872. Zdjęcia mogą być również przesyłane pocztą, z dopiskiem „Konkurs fotograficzny – Wakacyjna Przyroda” na adres: Urząd Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4, 33-100 Tarnów.

17.07.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |