Wsparcie dla OSP

 W tarnowskim ratuszu wicemarszałek Stanisław Sorys przekazał 33 umowy przedstawicielom gmin z subregionu tarnowskiego, które otrzymały wsparcie w ramach tegorocznych programów – „Małopolskich Remiz” i „Bezpieczna Małopolska”. Ponad 600 tysięcy złotych trafi w sumie do 25 gmin z czterech powiatów.

 

Ponad 600 tysięcy złotych trafi do gmin powiatów bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego w ramach programów „Małopolskie Remizy”i „Bezpieczna Małopolska”.

28 lipca w tarnowskim ratuszu Stanisław Sorys, wicemarszałek województwa przekazał przedstawicielom poszczególnych samorządów umowy dotyczące tegorocznego wsparcia. Dzięki otrzymanym pieniądzom, wiele remiz zostanie wyremontowanych, a ochotnicze straże pożarne zostaną wyposażone w nowy sprzęt. - Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak ważną rolę pełnią Ochotnicze Straże Pożarne. Strażacy nie tylko aktywnie uczestniczą w życiu lokalnych społeczności, ale przede wszystkim zawsze można na nich liczyć, gdy zajdzie taka potrzeba. Wspierając modernizację remiz Małopolska od kilku lat dba o to, aby praca druhów-ochotników była chociaż trochę łatwiejsza – mówił podczas uroczystości Stanisław Sorys.

W efekcie tegorocznego rozdania „Małopolskich Remiz” w subregionie tarnowskim zostanie wyremontowanych aż 17 remiz. Ale remonty budynków to nie jedyna pomoc, jakiej potrzebują strażacy-ochotnicy. Dlatego też w ramach „Bezpiecznej Małopolski 2017” zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt. W subregionie tarnowskim wsparcie w tym zakresie  na łączną kwotę 146,5 tysiąca złotych trafi do 16 gmin. Już wiadomo, że dzięki dotacji z budżetu województwa uda się kupić m.in. defibrylatory, odzież ochronną i bojową, agregaty prądotwórcze czy pompy.

 

 

 

 

 

28.07.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |