Nowy chodnik w Przyborowie

 W miejscowości Przyborów w gminie Borzęcin zakończono budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej. Władze gminy planują w przyszłym roku podobną inwestycję w ciągu drogi wojewódzkiej. W bieżącym roku, kosztem ponad 50 tysięcy złotych, opracowana zostanie dokumentacja projektowa dla tej inwestycji.

 

Zakończono prace związane z budową chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej „Przyborów przez wieś” w miejscowości Przyborów. Zadanie zrealizowano wspólnie z powiatem brzeskim, a jego koszt zgodnie z umową z wykonawcą zamknął się kwotą 269 299,89 złotych. Udział finansowy gminy Borzęcin stanowił połowę wartości, czyli 135 000 złotych. Połowę kosztów, zgodnie z przyjętą regułą pokrył samorząd powiatu. - Prace były prowadzone na odcinku 400 metrów bieżących, a ich zakres obejmował wykonanie kanalizacji deszczowej, przebudowę przepustu pod drogą powiatową, ułożenie krawężnika i obrzeży betonowych, wykonanie chodnika i zjazdów z kostki brukowej oraz poszerzenie jezdni - mówi Henryk Dąbrowa, inspektor ds. drogownictwa w urzędzie gminy Borzęcin.

To nie jedyne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Przyborów. - Gmina Borzęcin zleciła opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika z kanalizacja deszczową wraz z przejściami dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Jędrzejów – Brzesko w miejscowości Przyborów” na odcinku 1520 metrów - mówi Janusz Kwaśniak, Wójt Gminy Borzęcin. - Prace projektowe zakończą się w bieżącym roku. Będziemy zabiegać w Zarządzie Dróg Wojewódzkich o realizację inwestycji w ramach Programu Inicjatyw Samorządowych w roku przyszłym, przy partycypacji samorządu gminnego i wojewódzkiego.

Koszt opracowania dokumentacji, jakie pokryje w bieżącym roku gmina Borzęcin to kwota 51 500 złotych.

05.08.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |