Ostatnia termomodernizacja

 Generalny remont czeka budynek Urzędu Gminy w Borzęcinie. Dzięki dofinansowaniu, obiekt nie tylko zyska na wyglądzie, ale przede wszystkim stanie się znacznie tańszy w utrzymaniu.

 

Dzięki podpisanej umowie na dofinansowanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, budynek Urzędu Gminy w Borzęcinie czeka generalny remont. - Projekt przewiduje termomodernizację ścian i stropu, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie pokrycia dachu, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, modernizację kotłowni w oparciu o gazową absorpcyjną pompę ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej PV oraz wymianę oświetlenia na LED - mówi Janusz Kwaśniak, Wójt Gminy Borzęcin. - Dzięki realizacji zadania znacznemu obniżeniu ulegną koszty utrzymania obiektu, a miejsce zyska nowy, estetyczny wygląd. Całkowita wartość inwestycji zamyka się kwotą ponad 1 miliona złotych, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie ponad 500 tysięcy złotych. Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice" został złożony w partnerstwie czterech gmin. Budynek Urzędu Gminy w Borzęcinie jest ostatnim wymagającym termomodernizacji, czynnym obiektem użyteczności publicznej w gminie Borzęcin. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2018 roku.

 

 

09.08.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |