Kapitał początkowy

 Od 1 października tego roku wraca obniżony wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Placówki ZUS spodziewają się dużego wpływu wniosków o emeryturę, ale każdy, kto ma zamiar taki wniosek złożyć, powinien pamiętać o ustaleniu kapitału początkowego.

 

Oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całej Polsce spodziewają się wkrótce zwiększonego wpływu wniosków o przyznanie emerytury. Ma to związek z obniżeniem od 1 października tego roku wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. ZUS przypomina, że emerytura dla tych osób ustalona będzie według nowych, zreformowanych zasad, gdzie podstawą jej obliczenia jest m.in. kwota zwaloryzowanych składek emerytalnych i kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego. W grupie osób uprawnionych do emerytury znajdą się zatem osoby, które nigdy nie miały ustalonego kapitału początkowego, dlatego osoby te powinny złożyć wniosek o jego ustalenie wraz z dokumentacją potwierdzającą przebieg ubezpieczenia oraz potwierdzającą wysokość osiągniętych wynagrodzeń, przypadające do 31 grudnia 1998 roku. Ponadto w grupie ubezpieczonych będą także osoby, które miały już ustalony kapitał początkowy, jednak w związku ze zmianami przepisów w sposobie jego obliczenia, przeliczenie kapitału początkowego może spowodować korzystniejsze obliczenie jego wysokości. Osoby, które otrzymały z ZUS pismo dotyczące ustalenia lub ponownego ustalenia kapitału początkowego, powinny jak najszybciej taki wniosek złożyć, ponieważ jest on integralną częścią przyszłej emerytury.
Kapitał początkowy dotyczy stażu ubezpieczeniowego zgromadzonego przed styczniem 1999 roku. Jeżeli osoba, która nabędzie prawo do emerytury od 1 października tego roku nie ma jeszcze skompletowanych dokumentów do obliczenia kapitału, to najwyższy czas, aby je zgromadzić. Dokumenty dotyczą poszczególnych okresów zatrudnienia i wynagrodzenia i wydaje je pracodawca. Jeśli nie ma ich w domu, a pracodawca nie istnieje, trzeba szukać dokumentów w archiwach. Brak dokumentów będzie miał wpływ na wysokość emerytury. Warto też pomyśleć o przeliczeniu kapitału początkowego. Często zdarza się, że ubezpieczeni mieli ustalony kapitał początkowy przed majem 2015 roku i później nie składali już żadnych wniosków o jego przeliczenie. Tymczasem po przeliczeniu kapitału, wysokość emerytury może wzrosnąć. Wysokość emerytury zależy od: opłaconych i zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, zwaloryzowanego kapitału początkowego, średniego (statystycznego) dalszego trwania życia. Oznacza to, że im dłużej ktoś pracuje, a tym samym płaci składki, tym wyższą emeryturę otrzyma.

 

 

09.08.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |