Nowy prezes ZPS

 Jarosław Kolendo, lekarz ortopeda i dotychczasowy pracownik Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie, decyzją prezydenta Romana Ciepieli został nowym prezesem placówki. Obowiązki prezesa obejmie 17 sierpnia.

 

17 sierpnia funkcję prezesa Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie obejmie Jarosław Kolendo, lekarz ortopeda, wieloletni pracownik ZPS. Taką decyzję podjął prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela. Do konkursu na stanowisko prezesa ZPS zgłosiło się pięcioro kandydatów, z których jeden nie spełnił wymogów formalnych. O powierzeniu stanowiska Jarosławowi Kolendo zdecydowały jego wysokie kwalifikacje, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu praktyki lekarskiej i w pracy w ZPS oraz doświadczenie organizacyjne i zarządcze - Jarosław Kolendo organizował pododdział ortopedyczny w szpitalu w Bochni, a w Specjalistycznym Szpitalu im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie prowadził poradnię ortopedyczną. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, prezydent skonsultował ją z zespołem, w skład którego weszli: zastępca prezydenta Piotr Augustyński, Patrycja Bałchanowska i Janina Brożek z Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Tarnowa, Anna Pagacz, przewodnicząca Rady Nadzorczej ZPS oraz Wiesław Izworski, dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Tarnowa. Jarosław Kolendo ma 47 lat, jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej.

09.08.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |