Prace na Franciszkańskiej

 Trwa drugi etap remontu ulicy Franciszkańskiej w Tarnowie. Zmieniono pierwotny projekt, decydując, iż ulica nie zostanie wyasfaltowana, a wyłożona otoczakami. Prace mają zakończyć się pod koniec września.

 

Trwa drugi etap remontu ulicy Franciszkańskiej w Tarnowie. Termin zakończenia prac wyznaczono na 24 września, a ich koszt wyniesie 150 tysięcy złotych.

Pierwszy etap remontu Zarząd Dróg i Komunikacji prowadził wspólnie z Tarnowskimi Wodociągami. Wymieniono wówczas rury wodociągowe i gazociąg, położono również podbudowę jezdni. Prace te kosztowały niemal 385 tys. zł.

W pierwszej wersji projektu konserwator zabytków zdecydował, że na ul. Franciszkańskiej może zostać położony asfalt. Po protestach mieszkańców zmienił jednak zdanie, wydając decyzję, według której ulica powinna zachować historyczny charakter poprzez wyłożenie nawierzchni otoczakami. „Kocie łby”, zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków, nie mogą być nowe, lecz powinny pochodzić z odzysku.

Wykonywane aktualnie prace polegają na położeniu krzyżowo elementów wzmacniających konstrukcję nawierzchni, a następnie wyłożeniu wolnej przestrzeni kamieniami.

10.08.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |