Inkubator tańca dla choreografów

 Centrum Sztuki Mościce zaprasza i zachęca miłośników tańca do stworzenia własnej choreografii i zgłoszenia jej do prezentacji, która odbędzie się w ramach Festiwalu Teatrów Tańca Scena Otwarta. To szansa na skonfrontowanie swojej pracy ze spojrzeniem uznanych i znakomitych choreografów.

 

Miłośników tańca szukających własnego stylu, Centrum Sztuki Mościce zaprasza do stworzenia własnej choreografii i zgłoszenia jej do prezentacji, która odbędzie się 21 października w ramach Festiwalu Teatrów Tańca Scena Otwarta. Inkubator tańca, bo taką nazwę nadano projektowi, to możliwość skonfrontowania swojej pracy ze spojrzeniem uznanych i znakomitych choreografów. Zgłaszane prezentacje choreograficzne – spektakle i etiudy, powinny trwać od 15 do 20 minut. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybranych zostanie 5 prezentacji, a honorarium za każdą z nich wynosi 1200 złotych brutto. Ograniczone warunki sceniczne ustalane będą z każdym choreografem indywidualnie. Prezentacje w formie nagrania należy przesyłać do dnia 6 października na adres: promocja@csm.tarnow.pl z dopiskiem "inkubator tańca".

 

 

 

11.08.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |