Grupa Azoty z Zespołem Szkół Technicznych

 Zatrudnianie do 10 absolwentów z każdego rocznika, organizacja praktyk dla uczniów, współpraca w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych – to najważniejsze zapisy nowej umowy pomiędzy Grupą Azoty S.A. a Zespołem Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie. Podpisanie umowy miało miejsce w poniedziałek, 4 września. Ze strony Grupy Azoty S.A. umowę parafowali Witold Szczypiński i Paweł Łapiński, wiceprezesi Grupy Azoty S.A., ze strony ZST – Krzysztof Kołaciński, dyrektor szkoły.

 

Grupą Azoty S.A. i Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie będą kontynuować współpracę. Umowę w tej sprawie podpisano 4 września. Dokument jest przedłużeniem i rozwinięciem poprzedniej czteroletniej umowy zawartej we wrześniu 2013 roku. Jednym z najważniejszych założeń projektu było odtworzenie w szkole kształcenia na kierunku technika technologii chemicznej oraz urządzenie przez Grupę Azoty laboratorium, w którym przyszli technicy technologii chemicznej doskonalą swoje praktyczne umiejętności. Efektem współpracy Grupy Azoty S.A. ze szkołą był również wzrost jakości kształcenia. - Zawierając przed czterema laty umowę z Zespołem Szkół Technicznych, kierowaliśmy się troską o zapewnienie w przyszłości wykwalifikowanych kadr dla naszej firmy – podkreśla Artur Kopeć, członek Zarządu Grupy Azoty S.A., który przez cały okres obowiązywania umowy odpowiadał za współpracę z ZST. - Działania w niej zapisane sprawdziły się doskonale, z tego też względu zostały przeniesione na nową umowę, zawartą już na czas nieokreślony.

- Jak zostało podkreślone w zaktualizowanej Strategii Rozwoju, Grupa Azoty rozwijać będzie obszar badań i rozwoju m. in. poprzez stworzenie odpowiednich struktur, zasad i praktyk. Współpraca z Zespołem Szkół Technicznych doskonale się w ten obszar wpisuje. W tej szkole swój pierwszy naukowy szlif zdobywała duża część kadry technicznej naszej firmy. Dziś ta kadra, dzieląc się swą wiedzą, kształci młodych ludzi na swych następców. Jestem przekonany, że wśród zatrudnianych w następnych latach w firmie młodych naukowców znajdzie się spore grono absolwentów tarnowskiego Zespołu Szkół Technicznych – podkreśla dr Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes Grupy Azoty, nadzorujący obszar badań i rozwoju.

Słowa te potwierdza Krzysztof Kołaciński, dyrektor ZST, który zwraca uwagę na dobre wyniki osiągane przez uczniów, będące naturalną konsekwencją wysokiego poziomu kształcenia. - Najlepiej obrazują to lokaty szkoły w prestiżowych ogólnopolskich rankingach. Należą do nich m. in. czterokrotne zdobycie „Srebrnej Tarczy” w latach 2014-2017, uzyskanie tytułu „Szkoły Olimpijskiej” w roku 2015, a także miejsce w rankingu STEAM obejmującego setkę techników z całego kraju najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych.

04.09.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |