Bez sita ani rusz

 Na kompostowni w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Tarnowie testowano specjalne sito do przesiewania przekompostowanego materiału. Zakup sprzętu uzależniony jest od pozyskania pieniędzy na budowę i wyposażenie nowej kompostowni z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wniosek w tej sprawie złożony został już w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Na kompostowni w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Tarnowie testowano specjalne sito. - Przy planowanej na najbliższy rok modernizacji kompostowni, zamierzamy kupić podobne urządzenie. To już absolutna konieczność – mówi Tomasz Gut, prezes PUK.

Od trzech lat, w związku z nowymi rozporządzeniami dotyczącymi gospodarki odpadami, na kompostownię trafia coraz więcej pełnowartościowych odpadów zielonych. Pełnowartościowych, czyli nadających się do przerobu na kompost wysokiej jakości, służący do nawożenia gleb pod uprawy rolne, przemysłowe lub do rekultywacji gleb zdegradowanych. - Nazwa handlowa naszego kompostu to Fertilo. Mamy opinie instytutów naukowych potwierdzające jego wysoką jakość i pozwolenie Ministra Rolnictwa dopuszczające kompost do obrotu – mówi prezes Gut.

Aby przerobić wyraźnie większą niż przed laty ilość odpadów zielonych, konieczna jest rozbudowa kompostowni i wyposażenie jej w sprzęt o wysokiej wydajności, dużo wyższej od tej, którą PUK dysponuje obecnie. Jednym z kluczowych sprzętów na kompostowni jest sito do przesiewania przekompostowanego materiału. Zadaniem sita jest odrzucenie zanieczyszczeń oraz większych, nieprzekompostowanych fragmentów biomasy. Po przesianiu kompost ma odpowiednią granulację i pulchną strukturę.

Zakup uzależniony jest od pozyskania środków na budowę i wyposażenie nowej kompostowni z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W tej sprawie został przygotowany i złożony do NFOŚiGW wniosek. Zgodnie z regulaminem konkursu wniosek PUK spełnił kryteria formalne oraz został oceniony pozytywnie, osiągając 73 punkty. Trwa ocena merytoryczna, która powinna się zakończyć w ciągu kilku tygodni.

25.09.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |