Wsparcie dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów

 Ponad 53 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczył samorząd województwa małopolskiego na wsparcie osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów. O dofinansowanie na realizację inicjatyw podnoszących jakoś usług dla osób wymagających ciągłej opieki mogą się ubiegać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorcy. Wnioski można składać do 22 listopada.

 

Dzięki ogłoszonemu naborowi w Małopolsce powstaną nowe centra wsparcia opiekunów osób zależnych oraz placówki dziennej opieki dla osób niesamodzielnych. Wsparcie pozwoli także na znaczne poszerzenie usług oferowanych przez istniejące placówki. - W Małopolsce wzrasta liczba osób niesamodzielnych z powodu wieku i niepełnosprawności. Najczęściej ciężar zapewnienia stałej pomocy takim osobom spoczywa na członkach ich rodzin. Dzieje się to kosztem ich pracy zawodowej i wiąże z brakiem czasu na odpoczynek. Wierzę, że wsparcie, które im oferujemy odciąży ich w codziennych obowiązkach i w wielu przypadkach pozwoli na powrót do pracy – mówi Wojciech Kozak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Na wsparcie mogą liczyć przede wszystkim opiekunowie osób niesamodzielnych. Z myślą o nich powstaną centra wsparcia opiekunów nieformalnych, którzy nie są opiekunami zawodowymi i nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia. Najczęściej są to najbliżsi członkowie rodziny chorych osób. W utworzonych centrach będą mogli dołączyć do grup wsparcia, otrzymać pomoc psychologiczną, wsparcie edukacyjne, doradcze i informacyjne. Dowiedzą się też, jak jeszcze skuteczniej dbać o swoich podopiecznych. W ośrodkach zostaną również  zorganizowane kursy, które pozwolą na zdobycie kwalifikacji – zawodu opiekuna – tym osobom, które chcą poświęcić swoje życie innym. Centra wsparcie będą oferowały także możliwość wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego oraz szkolenia z jego obsługi.

W ramach ogłoszonego naboru powstaną placówki zapewniające dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych. W utworzonych centrach podopieczni będą mogli liczyć na profesjonalną pomoc, ciepły posiłek oraz porady specjalistów. Podczas zajęć terapeutycznych, aktywizujących i psychofizycznych w ciekawy sposób wypełnią swój czas wolny, podniosą swoją sprawność oraz nauczą się samodzielności.

O wsparcie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, organizacje non-profit, kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorcy i instytucje publiczne świadczące usługi społeczne i zdrowotne.

Wnioski można składać najpóźniej do 22 listopada, rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano natomiast na kwiecień przyszłego roku.

03.10.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |