Szansa na stypendia

 Do 26 października uczniowie z Małopolski mogą starać się o pieniądze przyznawane w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego. Dzięki nim będą mogli poszerzyć swoją wiedzę z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki czy przedsiębiorczości.

 

Regionalny Program Stypendialny to tylko jedno z wielu działań samorządu województwa, którego celem jest inwestycja w wiedzę młodych Małopolan. Dzięki unijnemu wsparciu uczniowie z Małopolski mogą starać się o stypendia w wysokości kilkuset złotych miesięcznie. - To konkretne wsparcie, które pozwala im na zakup interesujących książek, programów do nauki czy udział w zajęciach dodatkowych, dzięki którym poszerzają swoją wiedzę. Wiemy jak ważne jest to wsparcie, dlatego w sumie w najbliższych latach przeznaczymy na ten cel niemal 30 mln zł ze środków unijnych - podkreśla Grzegorz Lipiec, odpowiedzialny w zarządzie województwa m.in. za edukację.

O roczne stypendia wartości 4 800 zł mogą starać się uczniowie ze szkół podstawowych (klasy 5-7), o 6 000 zł – młodzież z dotychczasowych gimnazjów, a o 7 200 zł – ze szkół ponadgimnazjalnych.

Aby znaleźć się w gronie uczniów, którym zostaną przyznane stypendia, bez względu na etap edukacji, należy wykazać się znakomitymi wynikami, zwłaszcza z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości.

Uczniowie z klas 5-7 szkoły podstawowej powinni uzyskać w minionym roku szkolnym średnią ocen z tych przedmiotów powyżej 5,0, z dotychczasowych gimnazjów – powyżej 4,5, a ze szkół ponadgimnazjalnych – powyżej 4,25. Należy mieć także wysoką średnią ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów.

Pieniądze z Regionalnego Programu Stypendialnego mogą trafić do uczniów mieszkających w Małopolsce oraz uczących się w szkołach znajdujących się na terenie województwa. Małopolscy prymusi oprócz wysokich wyników w nauce mogą wykazać się też szczególnymi osiągnięciami takimi jak udział w olimpiadach i konkursach, realizacja indywidualnego toku nauki czy uczestnictwo w zajęciach na uczelniach wyższych. Zwracana będzie też uwaga na to, czy dany uczeń mieszka na obszarach wiejskich, jest osobą niepełnosprawną, wywodzi się z rodziny wielodzietnej lub rodziny, która jest w trudnej sytuacji materialnej.

Wnioskujący o przyznanie stypendium składa wniosek, do którego należy dołączyć kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2016/2017 lub zaświadczenie o średniej ocen z przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego oraz z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości. W przypadku ubiegania się o dodatkowe punkty niezbędne są również inne załączniki.

Wnioski przyjmowane będą do 26 października osobiście lub drogą pocztową. W Tarnowie można je składać przy ulicy Nowy Świat 30, pokój 2-73. Pocztą wysłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków.

Wszelkie szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu: 14 68 88 810.

05.10.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |