Jubileusz Towarzystwa Walki z Kalectwem

 Od 40 lat działa tarnowski oddział Towarzystwa Walki z Kalectwem. Spotkanie jubileuszowe odbyło się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Tarnowie. Prezydent Roman Ciepiela nagrodził towarzystwo Dukatem Tarnowskim, a zasłużeni członkowie otrzymali listy gratulacyjne.

 

Jubileusz czterdziestolecia świętował tarnowski oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem – organizacja, która wspiera osoby niepełnosprawne i potrzebujące pomocy. - Dziś takich organizacji jest wiele, ale na początku tej drogi byliście państwo osamotnieni i otwieraliście kolejne drzwi. Proszę przyjąć ten wyraz wdzięczności za wszystkie dokonania w imieniu całej społeczności naszego miasta - podkreślał prezydent Roman Ciepiela, wręczając towarzystwu Dukat Tarnowski – odznaczenie przyznawane ludziom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla miasta.

Odbierająca wyróżnienie doktor Marta Kozioł, prezes tarnowskiego oddziału towarzystwa, podkreślała, że istniejący od 1977 roku tarnowski oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem udziela pomocy osobom niepełnosprawnym zarówno w kontekście rehabilitacji medycznej, uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne, jak i  udzielając wsparcia i otaczając opieką rodziny tych osób. - Dzisiaj organizacja liczy około 200 członków, którzy mogą korzystać między innymi z zajęć rehabilitacji ruchowej, logoterapii, szkoleń, spotkań i zajęć terapeutycznych – mówiła.

Listy gratulacyjne na tę okoliczność otrzymali od prezydenta miasta szczególnie zasłużeni członkowie towarzystwa: Lidia Leśniak, Jacek Dęboś i Marian Kurczab.

Od 2005 roku organizacja realizuje także zadania współfinansowane z budżetu Tarnowa. Specjaliści współpracujący z towarzystwem między innymi prowadzą rehabilitację domową osób obłożnie chorych, nie opuszczających własnego mieszkania czy rehabilitację medyczną ogólnoustrojową poprawiającą sprawność manualną i lokomocję osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

W trakcie spotkania wskazywano także na edukacyjną rolę organizacji, która zajmuje się również popularyzacją idei rehabilitacji, ograniczania barier i integracji osób niepełnosprawnych z mieszkańcami, cieszącymi się pełną sprawnością. - Państwa otwarte serca, poświęcony czas i dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka powinno być przykładem dla nas wszystkich. W imieniu całej rady miejskiej składam serdeczne podziękowania i wyrazy uznania licząc jednocześnie, że nie ustaniecie w swoich działaniach, będziecie nadal funkcjonowali i pracowali na rzecz drugiego człowieka dostrzegając jego potrzeby – podsumowywał Kazimierz Koprowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie.

06.10.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |