Miliony dla studentów pielęgniarstwa

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie pozyskała kolejną unijną dotację. Tym razem kwota prawie 2,7 mln zł pomoże studentom i wykładowcom pielęgniarstwa. Studenci tego kierunku mogą liczyć na 650 zł stypendium miesięcznie, 333 zł za każdy tydzień praktyk zawodowych, a nawet dodatkowe kursy wykraczające poza program nauki. Ze specjalistycznych szkoleń skorzystają także dydaktycy.

 

Comiesięczne stypendia, płatne praktyki, dodatkowe zajęcia wykraczające poza program – to tylko niektóre korzyści dla studentów pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, które stały się możliwe dzięki pozyskaniu wsparcia w wysokości prawie 2,7 mln zł.

Bardzo wysoko oceniony „Program rozwojowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie na kierunku Pielęgniarstwo” oznacza ponadto sporo korzyści dla dydaktyków Zakładu Pielęgniarstwa. Skorzystają na nim bowiem także pacjenci, którzy mogą liczyć w przyszłości na lepiej wykształconą i przygotowaną do niesienia pomocy kadrę. - Głównym celem naszego projektu jest podniesienie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo oraz zwiększenie zainteresowania naszymi studiami – wyjaśnia dr Monika Łabuzek, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa PWSZ w Tarnowie. - Na rynku pracy brakuje pielęgniarek i pielęgniarzy, liczymy zatem, że projekt przyczyni się do wykształcenia większej liczby absolwentów, którzy znajdą zatrudnienie w placówkach ochrony zdrowia.

Studenci, którzy zakwalifikują się do udziału w programie mogą liczyć na wypłacane co miesiąc stypendia (od trzeciego semestru do końca studiów) w wysokości 650 zł, płatne praktyki (333 zł za tydzień) oraz dodatkowe zajęcia poświęcone m.in. komunikowaniu interpersonalnemu w geriatrii, aktywizacji seniorów, czy leczeniu ran przewlekłych.

Studenci nie są jednak jedyną grupą, która skorzysta na realizacji programu, która potrwa do września 2020 roku. - Pomyśleliśmy także o naszej kadrze. Dla dydaktyków zaplanowaliśmy m.in kurs specjalistyczny ordynowania leków i wypisywania recept – mówi dr Łabuzek.

08.10.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |