Remonty i budowa sieci

 Miętowa, Spokojna, Dąbrowskiego, Marynarki Wojennej, Szpitalna, Legionów, Ujejskiego, Jeżynowa, Krzyska – na tych m.in. ulicach Tarnowskie Wodociągi będą prowadziły prace remontowe w październiku. W przypadku niektórych prac remontowych mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody.

 

Rozbudowę sieci wodociągowej zaplanowano na ul. Krzyskiej, Marynarki Wojennej i Jeżynowej w Tarnowie. Wodociągi zostaną wymienione na ulicach: Legionów, Ujejskiego, Miętowej.

Na ul. Spokojnej przebudowana będzie magistrala wodociągowa, na ul. Dąbrowskiego zaś wymieniona magistrala. W przypadku ul. Szpitalnej (odcinek od M.B. Fatimskiej do siedziby DPS) Tarnowskie Wodociągi wymienią sieć wodociągową.

Prace polegające na remoncie sieci kanalizacyjnej będą wykonywane na ul. Hodowlanej (od ul. Wyszyńskiego), Letniej i Kolejowej. Na ul. Orzechowej budowana będzie kanalizacja sanitarna, natomiast na ul. Lwowskiej (w rejonie cmentarza) rozbudowana będzie sieć sanitarna.

W przypadku niektórych prac remontowych mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody, o terminie których każdorazowo powiadamiani będą mieszkańcy za pomocą ogłoszeń. Podczas wykonywania prac wykorzystywany będzie także sprzęt budowlany, który może utrudniać ruch pojazdów i pieszych.

10.10.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |