Małopolska stawia na nowoczesną gospodarkę odpadami

 Aż 43,8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Małopolska przeznaczy na nowoczesne punkty selektywnego zbierania i przetwarzania odpadów, budowę lub modernizację instalacji do odzysku i recyklingu śmieci oraz usuwanie rakotwórczego azbestu. Ruszył konkurs, w ramach którego można zdobyć dofinansowanie w wysokości 85 proc. kosztów inwestycji. Termin składania wniosków mija 7 grudnia.

 

W październiku rozpoczął się nabór wniosków, w którym przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia będą mogły uzyskać wsparcie na rozwijanie systemu gospodarki odpadami. Jest o co się starać, do podziału pomiędzy przyszłych beneficjentów samorząd województwa małopolskiego przeznaczył aż 43,8 mln zł. Rozstrzygnięcie konkursu poznamy dopiero w maju przyszłego roku, ale wnioski o dofinansowanie należy złożyć nie później niż 7 grudnia roku bieżącego.

W ramach konkursu powstaną nowoczesne punkty zbierania i przetwarzania odpadów ze specjalistycznymi frakcjami selekcji, np. frakcją odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i budowlanych. W ocenie projektów premiowane będą także te, które zakładają utworzenie punktów napraw oraz punktów przyjmowania rzeczy używanych, które mogłyby zostać wykorzystane przez innych mieszkańców danej gminy. Dodatkowe punkty będzie można uzyskać również za prowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych zwiększających świadomość ekologiczną wśród młodszych i starszych Małopolan. Fundusze unijne pozwolą także na budowę lub modernizację instalacji do odzysku i recyklingu śmieci. Znaczną część środków przeznaczono także na usuwanie z terenów Małopolski rakotwórczego azbestu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających niebezpieczne grupy minerałów.

Maksymalnie beneficjanci będą mogli uzyskać wsparcie w wysokości 85% kosztów projektu, z zastrzeżeniem inwestycji, generujących dochód po ich ukończeniu. Nowo powstałe lub zmodernizowane Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie mogą obsługiwać więcej niż 20 tysięcy mieszkańców oraz kosztować powyżej dwóch milionów złotych.

10.10.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |