Kultywowanie tradycji w powiecie tarnowskim

 Samorząd powiatu tarnowskiego rozpoczął realizację projektu „Nasz region, nasza tradycja, nasze dziedzictwo”. Projekt uzyskał unijne dofinansowanie w wysokości prawie 427 tysięcy złotych, a obecnie zakończyła się rekrutacja do udziału w warsztatach, których celem jest m.in. pogłębienie wiedzy o własnym regionie, umocnienie tożsamości lokalnej i regionalnej.

 

Warsztaty: florystyczne, rękodzieła czy kuchni regionalnej, rozwijanie talentów muzycznych, artystycznych i kulinarnych – to tylko część zajęć przygotowanych z myślą o mieszkańcach powiatu tarnowskiego w ramach projektu „Nasz region, nasza tradycja, nasze dziedzictwo”. Z warsztatów będą mogli skorzystać przede wszystkim uczniowie: ZSP w Zakliczynie i Żabnie, CKZiU i LO w Tuchowie, ZLSiT w Wojniczu, ZSP w Ryglicach oraz wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze i młodzież przebywająca w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej. Z zajęć skorzystają też członkinie kół gospodyń wiejskich, wychowawcy, terapeuci i instruktorzy zatrudnieni w domach pomocy społecznej w Karwodrzy, Stróżach, Sieradzy i Nowodworzu. Udział w warsztatach będzie doskonałą okazją do poznania ludowych tradycji, zwyczajów i obrzędów oraz wzmocnienia poczucia lokalnej i regionalnej tożsamości. Zwieńczeniem projektu będą trzy publikacje: „Nasz region. Nasza tradycja. Nasze dziedzictwo”, „Tradycje kulinarne regionu tarnowskiego” oraz „Podania i legendy regionu tarnowskiego”. Publikacje zostaną przekazane do bibliotek szkolnych, gminnych i miejskich oraz do uczelni i muzeów.

Koszt projektu wyniesie prawie 610 tysięcy złotych. Unijne dofinansowanie to niemal 427 tysięcy złotych. Umowę gwarantującą przyznanie dofinansowania podpisali w Tarnowie wicemarszałek Stanisław Sorys oraz wicestarosta tarnowski Zbigniew Karciński.

10.10.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |