Jubileusz profesora Stanisława Brożka

 W Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie odbyła się jubileuszowa sesja naukowa poświęcona profesorowi Stanisławowi Brożkowi. Stanisław Brożek urodził się w 1947 roku w Biskupicach Radłowskich.

 

W poniedziałek, 9 października, w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie odbyła się jubileuszowa sesja naukowa poświęcona profesorowi Stanisławowi Brożkowi z Biskupic Radłowskich.

Na Wydział Leśnictwa i Gleboznawstwa Leśnego UR przybyli m.in. władze uczelni, pracownicy naukowi, rodzina, przyjaciele i liczna grupa leśników. Gminę Radłów reprezentował burmistrz Zbigniew Mączka, który wręczył prof. Brożkowi okolicznościowy adres.

Stanisław Brożek, profesor nauk leśnych, doktor habilitowany gleboznawstwa leśnego, pracuje na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Urodził się 20 marca 1947 roku w Biskupicach Radłowskich.

Początkowo pracował pod kierunkiem prof. dr. hab. Bolesława Adamczyka, a od roku 1981 współorganizował od podstaw, wraz z prof. dr. hab. Wiesławem Maciaszkiem, pracownię, przyszły Zakład i Katedrę Gleboznawstwa Leśnego, którym kieruje od  2003 roku.

Jest autorem lub współautorem ponad 100 opracowań naukowych. Od 1981 roku prowadzi wykłady z gleboznawstwa, siedliskoznawstwa i fizjografii dla leśników i architektów krajobrazu. Jest też autorem wielu krajowych i zagranicznych wystaw gleb o charakterze dydaktycznym. Współpracuje z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych, wprowadzając do klasyfikacji siedlisk w lasach metody numeryczne, ograniczające subiektywizm taksatorów na rzecz mierzalnych elementów środowiska leśnego.

 

 

11.10.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |