Niepodległość malowana

 Urząd Miasta Tarnowa zaprasza młodzież do udziału w konkursie plastycznym „Polska Niepodległa”. Prace zgłaszać można od 13 października do 8 listopada. Pula nagród w konkursie wynosi cztery tysiące złotych.

 

Od 13 października można zgłaszać prace w konkursie plastycznym „Polska Niepodległa”, organizowanym przez Urząd Miasta Tarnowa.

Uczestnikami otwartego, jednoetapowego konkursu mogą być uczniowie klas IV – VII szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w Tarnowie. Każda szkoła może wytypować do konkursu dowolną liczbę prac, które oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych: klasy IV – VII szkół podstawowych, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i w jednej kategorii tematycznej - „Miasto Tarnów Pierwsze Niepodległe”.

Prace, nie mniejsze niż format A3 i nie większe niż format B1, powinny mieć formę plakatu, czyli łączyć cechy informacyjne oraz plastyczne. Temat konkursu należy przedstawić w plastycznej kompozycji, w oparciu o symbole takie jak barwy narodowe, godło, flaga, daty i inne, z wykorzystaniem różnorodnych technik – rysunku, malarstwa, kolażu, grafiki komputerowej, fotografii.

Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, wyklejonych materiałami sypkimi. Każda praca powinna na odwrocie mieć metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora. Należy też podać nazwę szkoły oraz klasę, w której uczy się autor pracy, a także adresy mailowe – autora i szkoły.

Prace należy do 8 listopada, do godziny 15.00, przesłać lub dostarczyć osobiście do Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa, Rynek 7.

Pula nagród w konkursie wynosi cztery tysiące złotych.

12.10.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |