Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

 W dniu 30 października o godzinie 10.30 rozpocznie się kolejna sesja Rady Powiatu Tarnowskiego. Obrady odbędą się w siedzibie starostwa przy ulicy Narutowicza. Radni zapoznają się m.in. z informacja o wykonaniu budżetu powiatu w pierwszym półroczu bieżącego roku.

 

Kolejna sesja Rady Powiatu Tarnowskiego odbędzie się w siedzibie tarnowskiego starostwa 30 października o godzinie 10.30. W proponowanym porządku obrad znalazło się 20 punktów.

Radni zapoznają się m.in. ze sprawozdaniem ze współzawodnictwa sportowego szkół w roku szkolnym 2016/2017 oraz informacją na temat wykonania budżetu powiatu w pierwszym półroczu bieżącego roku.

Zaplanowano również podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminom powiatu tarnowskiego pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. Przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego przedstawi także informacje o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych za 2016 rok.

29.10.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |