Małopolanie wybierają najlepszą organizację pozarządową

 Do 6 listopada mieszkańcy Małopolski głosować na najlepszą małopolską organizację społeczną w tegorocznej edycji konkursu „Kryształy Soli”. Głosować można na jedną spośród 31 organizacji pozarządowych zgłoszonych do konkursu.

 

Trwa głosowanie internetowe, które wyłoni najlepszą małopolską organizację społeczną. Na laureata nagrody internautów „Kryształy Soli” można głosować do 6 listopada.

- W Małopolsce działa wiele organizacji, które każdego dnia niosą pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Od 12 lat nasze wyróżnienia, nagrody Kryształy Soli, trafiają w ręce tych, którzy swoim zaangażowaniem, codzienną pracą i oddaniem pomagają innym. Chociaż w ten sposób jesteśmy w stanie podziękować im za trud, zaangażowanie i bezinteresowne wsparcie. Dlatego zachęcam, by oddać głos drogą internetową na tę fundację czy organizację, która zasługuje na to szczególne uznanie

– mówi Grzegorz Lipiec, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.
Głosować można na jedną spośród 31 organizacji pozarządowych zgłoszonych do tegorocznego konkursu „Kryształy Soli”. Wybrana organizacja otrzyma tytuł laureata nagrody internautów.

Nagroda „Kryształy Soli” przyznawana jest przez Marszałka Województwa Małopolskiego od 2005 roku jako wyraz uznania dla zaangażowania i pracy na rzecz rozwoju regionu i jego mieszkańców. Laureaci konkursu - społecznicy i organizacje pozarządowe dzięki swojej codziennej pracy stają się dobrym wzorem do naśladowania dla innych. Nieprzypadkowa jest też nazwa nagrody – „sól ziemi” oznacza ludzi wyjątkowych i wartościowych.

Tytuł najlepszej organizacji zostanie przyznany w kategoriach: „Polityka Społeczna, Zdrowie oraz Działalność na Rzecz Osób Niepełnosprawnych”, „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego”, „Edukacja i Nauka”, „Sport, Turystyka, Rekreacja, Ekologia oraz Ochrona Dziedzictwa Przyrodniczego” oraz „Aktywizacja Gospodarcza i Obywatelska”. Dodatkowo z najlepszych organizacji w swoich kategoriach zostanie wybrana organizacja najlepsza z najlepszych, która otrzyma Nagrodę Grand Prix.

29.10.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |