Międzypokoleniowy Borzęcin

 Ponad 80 tysięcy złotych przeznaczyła w tym roku gmina Borzęcin na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w obszarze wspierania integracji osób w podeszłym wieku z młodzieżą. W pięciu miejscowościach gminy funkcjonują kluby samopomocy, z oferty których skorzystało prawie stu mieszkańców.

 

13 lutego tego roku wójt gminy Borzęcin ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w obszarze wspierania integracji osób w podeszłym wieku z młodzieżą. Ofertę złożyła borzęcińska Fundacja „Magma” im. Ronalda Regana, która od 1 kwietnia w pięciu miejscowościach gminy prowadzi kluby samopomocy dedykowane osobom powyżej 50 roku życia oraz dzieciom i uczącej się młodzieży. - Celem tych inicjatyw jest wzmocnienie wartości wewnętrznej osób starszych, a tym samym wzmocnienie poczucia dowartościowania i bycie potrzebnym w środowisku lokalnym, przełamywanie stereotypów społecznych odnoszących się do bierności osób w podeszłym wieku oraz wykorzystanie ich potencjału do zdobywania wiedzy i kształtowania pozytywnych wzorców wśród młodzieży – mówi Anna Kwaśniak, prezes fundacji „Magma”.  W ramach prowadzonych ośrodków  realizowane są zadania dotyczące m.in. międzypokoleniowej wymiany doświadczeń, ułatwienia osobom starszym dostępu do internetu i prasy, promowania aktywnego spędzania wolnego czasu, warsztatów kulinarnych, teatralnych, zdrowotnych, artystyczno-manualnych i wizażu, pielęgnowania i podtrzymywania lokalnych tradycji, edukacji regionalnej, rozwoju zainteresowań i pasji, wycieczek integracyjnych oraz promowania idei wolontariatu. - Tego typu projekty mają bardzo istotne znaczenie. Nie tylko integrują środowisko lokalne, ale również stanowią międzypokoleniową płaszczyznę wymiany wiedzy, umiejętności i doświadczeń. Od kilku lat gmina Borzęcin wspiera finansowo działania na rzecz seniorów. Z roku na rok jestem też pod coraz większym wrażeniem aktywności i operatywności uczestników zajęć. Ze społecznego punktu widzenia to środki finansowe bardzo dobrze zainwestowane – mówi Janusz Kwaśniak, wójt Borzęcina. W zajęciach klubów samopomocy uczestniczy prawie 100 osób. Na realizację zadań fundacja otrzymała od gminy Borzęcin dotację w wysokości 80 tysięcy 400 złotych, z czego 64 tysiące 800 złotych to środki pozyskane z budżetu Wojewody Małopolskiego.

30.10.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |