ZUS namawia do odbierania listów

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wysyłkę ponad 3,6 mln listów do płatników składek z informacją o nowym indywidualnym numerze składkowym. Niestety, część z wysłanych listów nie została odebrana. ZUS apeluje więc ponownie do wszystkich płatników składek o odbieranie korespondencji z informacją o indywidualnym numerze rachunku składkowego.

 

Blisko 2,5 mln listów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trafi do wszystkich aktywnych płatników składek - pracodawców, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, opłacających składki za zatrudnioną nianię i osób opłacających składki dobrowolnie. Ponad 1,1 mln listów natomiast zostało skierowanych do nieaktywnych już płatników składek, którzy jednak mają do spłacenia zaległości składkowe. ZUS wysyłał całą korespondencję w trzech październikowych transzach.

W listach obok indywidualnego numeru rachunku składkowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokładnie wyjaśnia zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Znikną dotychczasowe rachunki. Od tej daty każdy płatnik składek będzie je opłacał na swój indywidualny rachunek w ZUS, który zawiera NIP płatnika.

Jeśli ktoś ma dług wobec ZUS bieżące wpłaty w pierwszej kolejności będą pokrywać istniejące zadłużenie, a dopiero w następnej kolejności będą przypisywane na bieżące należności. Ważne więc by osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które posiadają zadłużenie z tytułu składek i są zgłoszone do ubezpieczenia chorobowego, do końca roku spłaciły zaległości lub zawarły z ZUS układ ratalny. W innym przypadku, w 2018 roku mogą wypaść z ubezpieczenia chorobowego.

Niestety, aż 70 tysięcy z wysłanych listów wróciło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako korespondencja nieodebrana. Do tarnowskiego  oddziału ZUS wróciło 1400 nieodebranych listów.

Zakład będzie teraz wyjaśniał powody zwrotów i starał się dotrzeć z informacją o numerze rachunku składkowego do osób, których dotyczy zwrot korespondencji. Informacji o indywidualnym numerze rachunku składkowego można zasięgnąć w każdej placówce ZUS.

31.10.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |