Listopadowe remonty Tarnowskich Wodociągów

 Kolejne prace inwestycyjne i modernizacyjne prowadzić będą w listopadzie Tarnowskie Wodociągi. Prace spowodować mogą zarówno utrudnienia w ruchu pojazdów, jak o przerwy w dostawie wody, o terminie których mieszkańcy będą każdorazowo powiadamiani oddzielnymi komunikatami.

 

W listopadzie Tarnowskie Wodociągi będą prowadziły prace inwestycyjne m.in. na ul. Dąbrowskiego, Krzyskiej, Fabrycznej, Sadowej i Piłsudskiego. Podczas wykonywania prac wykorzystywany będzie sprzęt budowlany, który może utrudniać ruch pojazdów i pieszych.

Prace modernizacyjno-inwestycyjne wykonywane będą na ulicach: Spokojnej, Dąbrowskiego, Marynarki Wojennej, Szpitalnej (od M.B. Fatimskiej do DPS), Jeżynowej, Krzyskiej, Fabrycznej, Piłsudskiego, Sadowej. Podczas prac remontowych na tych ulicach mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody, o terminie których powiadamiani będą mieszkańcy.

Z kolei na ul. Letniej, Orzechowej, Lwowskiej (w rejonie cmentarza) prowadzone będą roboty polegające na budowie sieci kanalizacyjnej. Kontynuowane będą również prace na ul. Hodowlanej na odcinku od ul. K. Wyszyńskiego, gdzie budowany jest kolektor kanalizacyjny.

05.11.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |