Tarnów integruje transport

 Tarnów uzyskał ponad 17,5 miliona złotych unijnego dofinansowania na zintegrowanie transportu publicznego. Dzięki temu projektowi podniesie się jakość funkcjonowania transportu publicznego w mieście - skróci się czas przejazdu autobusem miejskim, zwiększy się przepustowość kluczowych odcinków dróg miejskich, informacja o przyjazdach i odjazdach będzie dostępna na tablicach świetlnych, powstaną komfortowe punkty przesiadkowe oraz centrum sterowania ruchem.

 

Tarnów uzyskał ponad 17,5 miliona złotych unijnego dofinansowania na zintegrowanie transportu publicznego. - To innowacyjny, nowatorski projekt, który pomoże w rozwiązaniu szeregu problemów, związanych z zarządzaniem ruchem w mieście - podkreśla prezydent Tarnowa Roman Ciepiela.

W ramach projektu, wartego ponad 25,5 miliona złotych, powstanie między innymi węzeł przesiadkowy w rejonie skrzyżowania ulic Chyszowskiej i Kochanowskiego. Teren dawnej zajezdni autobusowej zostanie zrewitalizowany i dostosowany do potrzeb pasażerów oraz kierowców, którzy będą mogli przesiąść do miejskich autobusów. W punkcie przesiadkowym znajdą się miejsca parkingowe, dostosowane również do potrzeb osób niepełnosprawnych, na których przesiadający się do środków komunikacji publicznej będą mogli zostawić samochody, zadaszone perony, tablice informacji pasażerskiej, toalety i punkty hot – spot. Podobny punkt – z nowymi wiatami przystankowymi, tablicami świetlnymi, parkingiem kiss&ride, umożliwiającym bezpieczne wysadzenie pasażera z samochodu – powstanie przy ulicy Krakowskiej, w pobliżu plant i umożliwi wygodniejszą niż teraz przesiadkę z samochodów i busów do autobusów miejskich.

Najbardziej widocznym i użytecznym dla pasażerów elementem projektu będzie system informacji, składający się z 50 tablic świetlnych, umieszczonych na przystankach komunikacji miejskiej i informujących na podstawie danych z GPS o rzeczywistym czasie przyjazdu autobusu. Taka tablica działa już na przystanku przy alei Solidarności. - Jest czytelna i wiemy, że cieszy się powodzeniem. Prawdopodobnie jeszcze w listopadzie ogłosimy przetarg na dostawę kolejnych tablic. W przyszłym roku powinny się już pojawić na przystankach - zapowiada Krzysztof Kluza, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie, który koordynuje projekt. - Pasażerowie będą mogli uzyskać te informacje również za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne i strony internetowej, działał będzie również system głośnomówiący dla osób niewidomych i słabo widzących.

System poinformuje również o wolnych miejscach parkingowych w centrum. Objętych nim zostanie około 600 miejsc zlokalizowanych wzdłuż ulic ścisłego centrum miasta. Powiadomienie online o zmianie statusów miejsc parkingowych zajęte – wolne będzie udostępnione na elektronicznych tablicach informacyjnych oraz aplikacjach mobilnych.

Dzięki modernizacji sygnalizacji świetlnej pojazdy komunikacji zbiorowej dostaną priorytet przejazdu. Dzięki temu, jeżeli zajdzie taka potrzeba, kierowca opóźnionego autobusu będzie mógł w uzasadnionych przypadkach wydłużyć czas trwania zielonego światła, a skrzyżowania zostaną zmodernizowane i objęte monitoringiem wizyjnym. Powstanie Centrum Sterowania Ruchem przy ulicy Nadbrzeżnej Dolnej 7, realizujące funkcję monitorowania i zarządzania ruchem dzięki któremu przejazd przez miasto będzie bardziej płynny i bezpieczny. - To również odpowiedź na wzrastającą w mieście liczbę samochodów - podkreśla prezydent Tarnowa.

Kolejny element projektu to „Tarnowski rower miejski”, czyli dodatkowy środek transportu publicznego. Miejska wypożyczalnia jednośladów będzie mieć 110 rowerów na 10 stacjach. - To rozwiązanie sprawdza się w wielu polskich miastach. Czas, aby i Tarnów miał swój rower miejski - mówi Krzysztof Kluza. - Przetarg zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku i jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem - rowery zostaną dostarczone w roku przyszłym. Miejsca na stacje rowerowe zostały już ustalone.

05.11.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |