Pieniądze na odnawialne źródła energii

 Do 30 listopada składać można wnioski na realizację projektów, które zakładają produkcję energii elektrycznej i cieplnej za pomocą odnawialnych źródeł energii. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel z RPO na lata 2014-2020 ponad 85 mln zł. Do uzyskania jest aż 60% kosztów całego projektu.

 

Do końca listopada jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa, jednostki naukowe, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, instytucje kultury, podmioty lecznicze oraz organizacje pozarządowe i kościoły mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów, których efektem będzie budowa i rozbudowa infrastruktury lub zakup wyposażenia umożliwiającego produkcję energii elektrycznej i cieplnej. Wszystko z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. - Poprawa jakości środowiska naturalnego w naszym regionie to jeden z priorytetów samorządu województwa. Oprócz podejmowanych przez nas działań antysmogowych, stawiamy także na odnawialne źródła energii. Tylko w tej perspektywie finansowej na szeroko pojętą politykę energetyczną, zwłaszcza na projekty proekologiczne, przeznaczyliśmy prawie 1,75 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – mówi Stanisław Sorys, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Dofinansowanie można uzyskać zarówno na przebudowę starych jak i budowę nowych instalacji.

Na wykorzystanie OZE do produkcji energii samorząd województwa przeznaczył prawie 85 mln zł. Każdy z beneficjantów, który uzyska pomoc, może liczyć na dofinansowanie projektu w wysokości maksymalnie 60%. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu przyszłego roku.

12.11.2017
Twój komentarz:
Ankieta
Czy popierasz zapowiadany strajk nauczycieli?
| | | |