Były prezydent Tarnowa skazany

 W Sądzie Okręgowym w Tarnowie zapadł prawomocny wyrok w sprawie oskarżonego o korupcję byłego prezydenta Tarnowa Ryszarda Ścigały. Rozpatrując apelację sąd uznał, że wina oskarżonego jest udowodniona i skazał byłego prezydenta na trzy lata więzienia.

 

W lipcu 2016 roku Sąd Rejonowy w Brzesku skazał byłego prezydenta Tarnowa Ryszarda Ścigałę na pięć lat więzienia za korupcję i przyjęcie 70 tysięcy złotych łapówki oraz przekroczenie uprawień. Sąd orzekł także grzywnę w wysokości 160 tysięcy złotych  i zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych podmiotach dysponujących mieniem publicznych na okres 10 lat, a także nakazał naprawienie wyrządzonej miastu szkody w kwocie 295 tysięcy złotych. Apelację od wyroku złożyli obrońcy Ryszarda Ścigały, którzy wraz z oskarżonym podważali wiarygodność świadków i wnosili o uniewinnienie. Rozpatrujący apelację Sąd Okręgowy w Tarnowie uznał jednak, że wina oskarżonego jest udowodniona, choć zmienił wyrok sądu w Brzesku skazując Ryszarda Ścigałę nie na pięć, a na trzy lata więzienia i uniewinniając go w wątku dotyczącym niedopełnienia obowiązków przy remoncie nawierzchni tarnowskich ulic. Do ponownego rozpoznania sąd przekazał wątek dotyczący niedopełnienia obowiązków przy inwestycji związanej z ulicą Kryształową. Wyrok jest prawomocny.

 

13.11.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |