Andrzej Nowak gościem TTN

 Na kolejne otwarte spotkanie zaprasza Tarnowskie Towarzystwo Naukowe. 7 grudnia o godzinie 16.00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie wykład „100 lat odzyskania niepodległości Polski w perspektywie 1050-lecia państwowości” wygłosi profesor Andrzej Nowak.

 

W ramach cyklu otwartych spotkań i wykładów Tarnowskie Towarzystwo Naukowe zaprasza 7 grudnia o godzinie 16.00 do auli Wyższego Seminarium Duchownego przy ulicy Piłsudskiego w Tarnowie na wykład „100 lat odzyskania niepodległości Polski w perspektywie 1050-lecia państwowości”.

Wykładowcą będzie profesor Andrzej Nowak, wybitny historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Narodowej Rady Rozwoju i Kolegium IPN.

Tarnowskie Towarzystwo Naukowe powstało w maju 2007 roku. W statutowych celach Towarzystwa zawarto dążenie do rozwoju i konsolidacji środowisk naukowych Tarnowa, działalność popularyzatorską oraz stworzenie szans rozwoju najzdolniejszym studentom, także poprzez włączenie ich w badania naukowe. Jednym z zadań Towarzystwa jest też dążenie, aby badania naukowe prowadzone w tarnowskich pracowniach, były stosowane w otaczającej nas rzeczywistości.
Tarnowskie Towarzystwo Naukowe prowadzi również działalność wydawniczą oraz ogłasza konkursy na prace naukowe.

05.12.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |