Światełko w długim tunelu

 O konieczności budowy zjazdu z autostrady w Wierzchosławicach i nowego mostu na Dunajcu mówi się już długo. Na realizację inwestycji, która uzyskała właśnie decyzję środowiskową, przyjdzie jednak jeszcze trochę poczekać. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace będą mogły rozpocząć się najwcześniej w 2019 roku.

 

Około 150 milionów złotych będzie kosztować budowa zjazdu z autostrady w Wierzchosławicach i nowego mostu na Dunajcu. Inwestycja uzyskała właśnie decyzję środowiskową, czyli dokument, który po uprawomocnieniu się uprawni inwestora do sfinansowania między innymi dokumentacji, potrzebnej do ogłoszenia przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Budowę będzie realizował Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, który również ogłosi przetarg. Koncepcja drogi i mostu jest już gotowa.  Tarnów, któremu nowe połączenie jest bardzo potrzebne, będzie współuczestniczył w budowie na mocy porozumienia z ZDW.  – Na dziś trudno oszacować wydatki, jakie poniesie miasto, będzie to możliwe, gdy powstanie zestawienie kosztów inwestycji  – mówi Krzysztof Madej z Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie. Inwestycja jest bez wątpienia potrzebna, bo teraz z autostrady w Wierzchosławicach zjeżdżać mogą tylko samochody osobowe, wąską drogą, prowadzącą przez teren zabudowany. Również most na Dunajcu w Ostrowie jest w złym stanie technicznym. Jednak zarówno kierowcy jak i mieszkańcy Wierzchosławic na efekt końcowy będą musieli jeszcze trochę poczekać. Na prace projektowe, prowadzone w trybie „zaprojektuj i wybuduj” potrzeba około roku, uzyskanie pozwolenie na budowę zajmie kolejnych kilka miesięcy. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace budowlane mogłyby się zacząć najwcześniej w 2019 roku. Pieniądze na budowę pochodzą z funduszy unijnych. Kwota 150 milionów znalazła się w budżecie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

 

 

06.12.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |