Nie zostawiać bez pomocy

 Szacunki mówią, że w Tarnowie bez swojego dachu nad głową żyje prawie 200 osób. Możliwe, że jest ich znacznie więcej. Niezależnie jednak od liczby bezdomnych, w trudnym okresie zimy nikt nie powinien zostać bez pomocy.

 

Nadeszła zima, czas wyjątkowo trudny dla osób bezdomnych, które lokum znalazły w opuszczonych budynkach na terenie miasta. - Nie pozostawajmy obojętnymi na ich los i informujmy o miejscach ich pobytu Straż Miejską. Czasem jeden telefon może uratować komuś życie – mówi Krzysztof Tomasik, komendant Straży Miejskiej w Tarnowie. Pod bezpłatnym numerem telefonu alarmowego – 986 lub 14 621 14 25 - dyżurni straży miejskiej czekają na informacje o miejscach, w których bezdomni znajdują schronienie. Strażnicy miejscy wraz z pracownikami MOPS będą systematycznie je kontrolować, informując o możliwościach pomocy i zachęcać bezdomnych do skorzystania ze schronienia w funkcjonujących placówkach. W sytuacji awaryjnej sami zapewnią miejsca noclegowe, a w uzasadnionych przypadkach wezwą pogotowie ratunkowe. Do zimy przygotowany jest też Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Do potrzebujących trafi ponad  700 ton opału, zimowa odzież, obuwie oraz gorące posiłki. Potrzeby należy zgłaszać niezwłocznie, a MOPS realizuje je na bieżąco. Szacuje się, że w Tarnowie bez dachu nad głową żyje blisko 200 osób. Z pomocy organizacji pozarządowych czy MOPS korzysta około połowa z nich. Miasto na pomoc osobom bezdomnym w 2018 roku przeznaczy prawie 700 tysięcy złotych, w latach ubiegłych wydatki nie przekraczały 150 tysięcy złotych. Obecnie trwa nabór w konkursie dla organizacji pozarządowych na prowadzenie schroniska oraz noclegowni dla bezdomnych kobiet i mężczyzn w Tarnowie. Obie placówki będą działały w myśl nowych przepisów obowiązujących od czerwca tego roku. Poza udzielaniem schronienia potrzebującym, zgodnie z nowymi standardami, wszystkie osoby korzystające ze wsparcia placówek będą także objęte pomocą ukierunkowaną na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

 

Schroniska i noclegownie

Schronisko dla osób bezdomnych „Dom dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej”,  ul. Prostopadła 9a,  tel. 14 622 39 78

 

Noclegownia przy schronisku dla osób bezdomnych „Dom dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej”,  ul. Prostopadła 9a,  tel. 14 622 39 78

 

Noclegownia dla Bezdomnych Fundacji „Kromka Chleba” (do 31.12.2017 r.), ul. Bandrowskiego 26,  tel. 694 085 229, 602 650 904

 

Punkty wsparcia doraźnego dla bezdomnych

Łaźnia dla Bezdomnych (do 31.12.2017 r.), ul. Bandrowskiego 26,  tel. 694 085 229, 602 650 904

 

Kuchnia Caritas Diecezji Tarnowskiej, ul. Prostopadła 9a,  tel. 14 622 39 78

Kuchnia św. Szymona przy Klasztorze Ojców Bernardynów, ul. Bernardyńska 13, tel. 14 622 27 49

 

Kuchnia dla ubogich przy parafii św. Rodziny, ul. Krakowska 41,  tel. 14 622 39 55

 

06.12.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |