Finał „Tarnowskiej Innowacji”

 Ekologiczny dodatek do węgla, zmniejszający ilość szkodliwych pyłów powstających podczas spalania i emitowanych do atmosfery, mierniki do monitorowania jakości powietrza i specjalistyczna sonda do wykrywaczy metali to projekty nagrodzone w tegorocznej edycji konkursu „Tarnowska Innowacja”, promującego nowatorskie, nieschematyczne usługi, procesy i metody marketingowe lub organizacyjne. Laureatów konkursu poznaliśmy 5 grudnia.

 

W Tarnowie wręczono w dniu 5 grudnia nagrody laureatom drugiej edycji konkursu „Tarnowska Innowacja”. - To nagroda dla osób, które  myślą o przyszłości w sposób absolutnie innowacyjny i  działają tak, aby zmieniać rzeczywistość - podkreślał prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela, otwierając finałową galę  konkursu.

Konkurs jest przeznaczony dla mieszkańców Tarnowa, a zgodnie z jego wymogami, przedstawione rozwiązania powinny być nowe lub znacząco udoskonalane. Do tegorocznej edycji „Tarnowskiej Innowacji” zgłoszonych zostało sześć prac, spełniających wymogi formalne, w trzech kategoriach: Kreator, Pionier i Promotor Innowacji.

Kapituła konkursu, w skład której wchodzą: prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, Piotr Augustyński, zastępca prezydenta do spraw rozwoju gospodarczego, Kazimierz Koprowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie, Jacek Łabno, inicjator konkursu i przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Tarnowie, Bożena Szołtysek, kanclerz Tarnowskiej Szkoły Wyższej oraz Leszek Nowicki, prezes Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, zdecydowała o przyznaniu trzech nagród.

W kategorii „Pionier Innowacji” nagrodę w wysokości 12 tysięcy złotych otrzymał dr Marek Chyc, za projekt „Ekologiczny dodatek do węgla”, a w kategorii „Promotor Innowacji” nagrody równorzędne, po 12,5 tysiąca złotych otrzymały firmy: IDEA Group Tomasz Kubisztal oraz MAS Katarzyna Szarkowicz-Ziaja, Halina Ziaja s.c.

Prezentując swój projekt Marek Chyc mówił, że zawierający tlenki żelaza dodatek, w który można wzbogacać węgiel już na etapie wydobywania go w kopalniach, ogranicza emisję zanieczyszczeń, takich jak sadza i tlenek węgla oraz związków rakotwórczych. - Dzięki temu możemy też spalać mniej paliwa dla uzyskania tej samej ilości ciepła – podkreślał wynalazca i dodał, że dodatki do węgla już istnieją, jednak większość z nich zawiera substancje, mające negatywny wpływ na środowisko i na instalacje, służące do spalania.

Marek Chyc jest chemikiem, pracuje w Zakładzie Ochrony Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, doktorat uzyskał w Głównym Instytucie Górnictwa. Podkreśla, że jakość powietrza jest mu szczególnie bliska, a nad swoim projektem pracował przez 10 lat. Jego wynalazek został objęty ochroną patentową. Trwają teraz rozmowy o wdrożeniu go do użytku i dodatkowe badania. - Ta nagroda daje szanse na to, że zostaniemy dostrzeżeni przez osoby, które mogą być zainteresowane komercjalizacją naszych wynalazków - podkreślał Marek Chyc.

Tomasz Kubisztal, właściciel firmy IDEA Group został nagrodzony za Tarair.pl, czyli komercyjne pomiary jakości powietrza, które mogą wykonywać dowolne osoby. Z wykształcenia jest technikiem – mechanikiem, programistą i informatykiem. Pracował w korporacjach, ale, jak mówi, od dawna marzył o prowadzeniu własnej produkcji. Spełnił marzenie, jest producentem drukarek 3D, zajmuje się też pomiarami marketingowymi, a pomysł prowadzenia pomiarów jakości powietrza narodził się w marcu. Jego stacje monitorujące powietrze mają być niedrogie, dostępne dla każdego. - Powinniśmy wiedzieć, jakim powietrzem oddychamy i umieć wskazać miejsca, w których jest ono najlepsze, aby tam, na przykład, budować mieszkania - podkreśla.

Katarzyna Szarkowicz-Ziaja, właścicielka firmy MAS, zajmującej się produkcja sond do wykrywaczy metali, laureatka równorzędnej nagrody w tej samej kategorii, podkreślała, że jej wynalazek ma służyć ludziom zainteresowanym historią, lubiącym przygodę i niestandardowe sposoby spędzania wolnego czasu oraz poszukiwaczom skarbów, spotykającym się na zlotach i zawodach w poszukiwaniu ukrytych wcześniej przedmiotów. - To jedno z przyjemniejszych hobby. Ja również, z mężem i dziećmi, uczestniczę w takich wyjazdach – podkreśla. Sonda do wykrywaczy metali, produkowana przez MAS, w całości powstaje w Polsce, cechuje się wysoką jakością i mimo swoich dużych rozmiarów, jest lżejsza od urządzeń konkurencji. Firma powstała pół roku temu, ale kooperuje już ze światowymi producentami tego typu sond.

 06.12.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |