Gmina Borzęcin - modernizacja powiatowych dróg

 Dzięki współpracy samorządów gminy Borzęcin i powiatu brzeskiego realizowane są inwestycje na drogach powiatowych, współfinansowane przez samorządy gminy i powiatu. Drogi powiatowe są, w opinii mieszkańców, najbardziej uczęszczane i stąd potrzeba ich systematycznej modernizacji.

 

Dzięki współpracy samorządów gminy Borzęcin i powiatu brzeskiego od lat realizowane są inwestycje związane z modernizacją dróg powiatowych, współfinansowane przez gminę i powiat po połowie.

Ponad 350 tysięcy złotych kosztowała modernizacja drogi powiatowej Borzęcin Borek - Łazy, którą powiat zrealizował w maju bieżącego roku. Oczekiwany, ze względu na fatalny stan techniczny nawierzchni, remont przeprowadzono na 1300 metrowym odcinku od przysiółka Borek do nowo wybudowanej drogi gminnej Łazy - Rudy Rysie, łączącej drogę wojewódzką 768 z terenami inwestycyjnymi w Borzęcinie. - Zrealizowana inwestycja znacznie usprawniła mieszkańcom Borzęcina komunikację w kierunku Brzeska poprawiając bezpieczeństwo i komfort jazdy – mówi Anna Rogóż, radna powiatu brzeskiego podkreślając, że potrzeb w zakresie remontu i modernizacji dróg powiatowych w gminie Borzęcin jest wiele. - Drogi powiatowe są najbardziej uczęszczane i stosunkowo szybko ulegają degradacji. Stąd potrzeba ich systematycznej modernizacji – podkreśla.

Przy drogach budowane są również nowe chodniki. - W tym roku wybudowano nowe ciągi piesze w Borzęcinie i Przyborowie – mówi Janusz Kwaśniak, Wójt Gminy Borzęcin. - Prace w Borzęcinie prowadzone były na odcinku 845 metrów i stanowiły kontynuację budowy chodnika w kierunku Borzęcina Dolnego. Ich koszt zamknął się kwotą ponad 247 tysięcy złotych. W Przyborowie wykonano nowy chodnik na odcinku 400 metrów. Koszt prac w tej miejscowości był wyższy, ze względu na konieczność budowy kanalizacji deszczowej i zamknął się kwotą przeszło 269 tysięcy złotych.

Dzięki aktywności radnych rady powiatu kolejne prace w zakresie modernizacji dróg powiatowych będą realizowane w przyszłym roku. - W ramach budżetu na 2018 rok wykonana zostanie rozbudowa drogi powiatowej Zaborów - Bielcza - Wola Dębińska oraz drogi Mokrzyska – Radłów, wraz z budową chodnika w centrum Bielczy. Wartość planowanych na ten cel nakładów zamyka się na terenie gminy Borzęcin kwotą blisko czterech milionów złotych. Ponadto powiat zamierza wystąpić z wnioskiem do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o dofinansowanie remontu drogi powiatowej przez wieś w Przyborowie – informuje Anna Rogóż.

Reprezentujący gminę Borzęcin radni powiatowi czynią również starania w kierunku wygospodarowania w budżecie powiatu środków na remont drogi powiatowej Borzęcin – Przyborów, która w ostatnim czasie uległa znacznej degradacji. Jej kompleksowa przebudowa wymaga znacznych nakładów finansowych i przygotowania stosownej dokumentacji, stąd też planowana jest w dalszej perspektywie czasowej.

29.12.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |