Najnowsze wskaźniki praktyk religijnych

 Według najnowszych danych dotyczących praktyk religijnych w diecezji tarnowskiej 71,8 procent wiernych uczęszcza na niedzielną mszę świętą, zaś 27,7 procent przyjmuje Komunię świętą. Opracowując dane po raz pierwszy odliczono od liczby osób zobowiązanych do udziału we mszy św. parafian przebywających na emigracji. Najwięcej osób uczestniczy w niedzielnej mszy w dekanacie Ujanowice – ponad 90 procent.

 

W diecezji tarnowskiej 71,8 procent wiernych uczęszcza na niedzielną mszę świętą, zaś 27,7 procent przyjmuje Komunię świętą - takie są najnowsze wskaźniki praktyk religijnych.

Po raz pierwszy nieznacznie zmieniono metodę badań odliczając od liczby osób zobowiązanych do udziału we mszy św. parafian przebywających na emigracji zarobkowej. Z tego względu tegoroczne statystyki są nieco wyższe, niż poprzednie. Nadal najwięcej osób uczestniczy w niedzielnej mszy w dekanacie Ujanowice – 92,9 procent. Jest to już od wielu lat najlepszy wynik w diecezji tarnowskiej. Dużo ludzi chodzi też do kościoła w dekanacie Grybów – 86,1 proc. oraz w dekanacie Limanowa – 85,7 procent. - Choć są to wysokie wskaźniki wyróżniające diecezję tarnowską na tle innych diecezji w Polsce, to jednak nie mogą nas uśpić. Ilość powinna ciągle przechodzić w jakość. W przeciwnym razie ilość wiernych w naszych kościołach będzie coraz niższa. Nie możemy też zapominać o 30 procentach wiernych, którzy nie pojawiają się na niedzielnej mszy świętej. Musimy zastanowić się dlaczego ich nie ma i co zrobić, żeby pomóc im wrócić do wspólnoty Kościoła - uważa ks. Michał Dąbrówka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej.

Najwięcej wiernych przyjmuje Komunię św. w dekanacie Ujanowice – 40, 8 proc., a także w dekanacie Stary Sącz - 34, 9 proc. i w dekanatach Czchów oraz Limanowa - 33,5 proc. - Te wysokie wskaźniki są zasługą przede wszystkim rodzin – silnych Bogiem, ale także ogromnej gorliwości kapłanów, którzy prowadzą duszpasterstwo, katechizują i ofiarnie pełnią posługę w konfesjonale – dodaje ks. Dąbrówka.

Najniższy wskaźnik frekwencji w diecezji tarnowskiej zanotowano w dekanacie Mielec-Południe – 53,2 procent. Tam także zanotowano najniższy odsetek osób przyjmujących Komunię świętą, który wyniósł 17,6 procent.

W tarnowskich dekanatach frekwencja na mszach św. wynosi około 63 procent, a w sądeckich sięga 68 procent. - Podsumowując, cieszy nas fakt, że podczas liczenia w kościołach było o 3,5 tys. osób więcej niż w poprzednim roku. Łącznie było to nieco ponad 605 tysięcy wiernych. Jeśli przyjmiemy metodę z poprzedniego liczenia wiernych, daje nam to wzrost o 0,4 procent. Na podobnym poziomie kształtuje się także wzrost liczby osób przyjmujących Komunię świętą – ocenia dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Najnowsze dane dotyczące wskaźników praktyk religijnych opublikował Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie na podstawie liczenia wiernych w kościołach, które odbyło się w niedzielę, 15 października ubiegłego roku.

Nową metodę badań wskazał Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w Warszawie.

04.01.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |