Stanisław Klimek przedstawicielem Tarnowa

 Stanisław Klimek, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie, zastąpi Kazimierza Koprowskiego, w roli przedstawiciela Gminy Miasta Tarnowa w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski. Założone w 1991 roku Stowarzyszenie zrzesza obecnie blisko 100 gmin i powiatów.

 

Stanisław Klimek, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie, wybrany został przez tarnowskich radnych przedstawicielem Gminy Miasta Tarnowa w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski. Zastąpił on Kazimierza Koprowskiego, który w połowie grudnia złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski jest największą polską regionalną organizacją samorządową. Założone zostało w 1991 roku i zrzesza obecnie blisko 100 gmin i powiatów z terenu województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i części śląskiego. Członkiem SGiPM jest również województwo małopolskie.

Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz upowszechnienia idei samorządności oraz rozwoju Małopolski i jej mieszkańców, w tym m.in. budowę kapitału społecznego na poziomie lokalnym, umacnianie więzi kulturalnych i gospodarczych, ochronę środowiska naturalnego oraz promocję Małopolski w Polsce i za granicą.

Stowarzyszenie reprezentuje gminy i powiaty z terenu historycznej Małopolski wobec rządu i parlamentu, zabierając głos w najistotniejszych dla samorządu kwestiach. Wspiera także działania samorządów na rzecz poprawy infrastruktury transportowej, strategii rozwoju regionów i pozyskiwania środków z Unii Europejskiej oraz zabiega o promocję walorów turystycznych Małopolski.

07.01.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |