MORD podsumował rok

 W ubiegłym roku 15 530 egzaminów teoretycznych oraz 24 626 praktycznych na wszystkie kategorie prawa jazdy przeprowadzili egzaminatorzy Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie. To nieco mniej niż w roku 2016. Jeśli chodzi o najbardziej popularną kategorię prawa jazdy – B, egzaminu praktycznego nie zdała w pierwszym podejściu nawet połowa kandydatów na kierowców.

 

Egzaminatorzy Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie przeprowadzili w ubiegłym roku 15 530 egzaminów teoretycznych oraz 24 626 praktycznych na wszystkie kategorie prawa jazdy. To mniej niż w roku 2016. Spadek liczby egzaminów teoretycznych wyniósł 11,5 %) a praktycznych o 8,4 %.

Bardzo wyraźny spadek odnotowano w przypadku egzaminów praktycznych na najbardziej popularną kategorię B, przeprowadzono ich o 2 331 mniej. Liczna egzaminów na pozostałe kategorie była natomiast porównywalna z rokiem 2016.

- Nasze statystyki pokazują bardzo wysoką zdawalności części teoretycznej egzaminu państwowego na wszystkie kategorie prawa jazdy – mówi Jarosław Sady, dyrektor MORD w Tarnowie. - Przy pierwszym podejściu egzamin teoretyczny w 2017 r. zaliczyło 65,05 procent osób egzaminowanych. W przypadku kategorii A zdawalność wyniosła aż 83,22 procent, a w przypadku osób chcących uzyskać kategorię D – 82,72 procent.

To na pewno efekt coraz lepszego przygotowania osób przystępujących do egzaminu teoretycznego, ale także możliwości zapoznania się z bazą pytań egzaminacyjnych dostępną na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Najlepsze wyniki egzaminów praktycznych uzyskali kandydaci ubiegający się o uprawnienia do kierowania autobusami (78,30 % sprawdzianów pozytywnych) oraz ludzie młodzi, ubiegający się o kategorię AM (motorowery) – 66,21 procent.

Jeśli chodzi o najbardziej popularną kategorię prawa jazdy – B, teorię za pierwszym razem pozytywnie zaliczyło 63,72 procent przystępujących do egzaminu. Słabiej było z praktyką, którą w pierwszym podejściu zdało 40,51 procent osób egzaminowanych.

W sumie na kategorię B przeprowadzono w 2017 roku 13 033 egzaminy teoretyczne oraz 20 678 egzaminów praktycznych.

10.01.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |