Zdigitalizowano kolejne zbiory

 W roku 2017 zbiór Tarnowsko-Galicyjskiej Biblioteki Cyfrowej został kolejny raz znacząco powiększony. Objętość zdigitalizowanego materiału, udostępnionego w ramach projektu współfinansowanego przez władze Tarnowa, wyniosła około 11 tysięcy skanów.

 

Stowarzyszenie „Cyfrowa Galicja”, prowadzące Tarnowsko-Galicyjską Bibliotekę Cyfrową, w roku ubiegłym, dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy Miasta Tarnowa,  i prowadzonej przez Stowarzyszenie digitalizacji, w znaczącym zakresie zwiększyło zasób obiektów dostępnych w cyfrowej formie.

- Obok niejako standardowych dla „Cyfrowej Galicji” spraw związanych z szeroko pojętą kulturą, jak i Tarnowem, główny nacisk położono w 2017 roku na zdjęcia, dokumenty i wydawnictwa związane z okresem monarchii Austro-Węgier, I wojną światową i przede wszystkim z odzyskaniem przez Polskę niepodległości oraz z II Rzeczpospolitą – mówi Zbigniew Gomoła, Prezes Stowarzyszenia „Cyfrowa Galicja". - Szczególne miejsce w tym zbiorze zajmują te materiały, które dotyczą Legionów Polskich i marszałka Józefa Piłsudskiego. Teraz zeskanowane pozycje są dostępne dla każdego zainteresowanego bezpłatnie, podobnie jak i wszelkie inne zamieszczone na stronie Tarnowsko-Galicyjskiej Biblioteki Cyfrowej.

Ogółem objętość zdigitalizowanego materiału, udostępnionego w ramach projektu współfinansowanego przez władze Tarnowa, wyniosła około 11 tysięcy skanów. Pomogą one poszerzyć wiedzę na temat historii, tak tej ogólnokrajowej, jak i regionalnej. Zmniejszyło się też ryzyko zaginięcia często niezwykle cennych informacji, w razie, gdyby zniszczeniu uległy oryginały dokumentów.

10.01.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |