Tarnów z budżetem

 Rada Miejska w Tarnowie jednogłośnie uchwaliła 25 stycznia budżet Gminy Miasta Tarnowa. Przedstawiony w listopadzie projekt zakładał dochody na poziomie 685 909 285 zł, przy wydatkach 848 353 390 złotych. Do przedstawionego projektu budżetu radni zgłosili 176 poprawek. Po dwumiesięcznych debatach udało się osiągnąć kompromis i przyjąć budżet Tarnowa na rok 2018.

 

Podczas sesji w dniu 25 stycznia tarnowscy radni przyjęli uchwałę budżetową. - To dobra wiadomość dla tarnowian i dla Tarnowa. Budżet został jednogłośnie przyjęty. Przed nami dużo wyzwań, dużo pracy, ale mam nadzieję, że na końcu roku wszyscy będziemy odczuwać dużą satysfakcję – komentuje Roman Ciepiela, Prezydenta Miasta Tarnowa.

W złożonej autopoprawce do budżetu prezydent zaproponował szereg nowych zadań, wynikających z sugestii radnych. Ze względów organizacyjnych i formalno-prawnych część zadań będzie realizowana również w roku 2019. W swoich propozycjach do budżetu prezydent przedstawił także trzy nowe zadania, skierowane do mieszkańców: „Bon Kultury”, „Tarnowska Olimpiada Umiejętności” oraz dokończenie przebudowy hali przy ul. Gumniskiej – zakup nowych krzesełek, nagłośnienia oraz kotar, co pozwoli zakończyć okres kompleksowej modernizacji obiektu.

Tegoroczny budżet jest najwyższym budżetem w historii miasta. Nigdy wcześniej nie było realizowanych aż tak dużo zadań inwestycyjnych. Przebudowa hali „Jaskółka”, utworzenie Centrum Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Niepełnosprawnych, rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie, budowa dwóch sal sportowych przy Szkole Podstawowej nr 18 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, renowacja amfiteatru to tylko niektóre z projektów, które znalazły się na liście priorytetowych działań na rzecz rozwoju Tarnowa.

 

 


27.01.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |