ZUS wysyła PITY

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za rok 2017. Formularze PIT zostaną wysłane do wszystkich osób, które w 2017 roku pobrały świadczenie z ZUS. Deklaracje będą wysyłane sukcesywnie, nie później niż do końca lutego.

 

Tarnowski Oddział ZUS rozpoczął wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za rok 2017. Formularze PIT zostaną wysłane do wszystkich osób, które w ubiegłym roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS. Deklaracje mają trafić do podatników nie później niż do końca lutego. - W przypadku, gdy ktoś nie otrzyma PIT z ZUS, Zakład ma obowiązek wydać go na indywidualny wniosek świadczeniobiorcy. Wniosek każdy może złożyć w najbliższej placówce ZUS pisemnie lub ustnie do protokołu – informuje Bożena Bielawska, p.o. regionalnego rzecznika ZUS w Małopolsce

Świadczeniobiorcy, emeryci lub renciści, którzy chcą przekazać 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego mają taką możliwość w składanym do urzędu skarbowego rocznym zeznaniu PIT.

Jeżeli uzyskują dochody wyłącznie od organu rentowego i nie będą musieli samodzielnie wypełniać zeznania podatkowego PIT-37. Informację o przekazaniu 1% na rzecz wskazanej organizacji powinni złożyć do Urzędu Skarbowego na druku PIT-OP. Urząd Skarbowy po otrzymaniu PIT-OP dokona rozliczenia na podstawie otrzymanego rocznego obliczenia podatku na PIT-40A dostarczonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczeniobiorcy, którzy mogą skorzystać z przysługujących im odliczeń od dochodu lub od podatku, mogą tego dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36 składanym do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia.

31.01.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |