Nowy projekt na rzecz niepełnosprawnych

 Wraz z początkiem roku Gmina Miasta Tarnowa uruchomiła nowy projekt skierowany do osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z Tarnowa i subregionu tarnowskiego. Projekt „Od bierności do aktywności” realizowany jest w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”. W styczniu oficjalnie otwarto biuro oraz przedstawiono harmonogram prac związanych z realizacją projektu.

 

W realizowanym przez Gminę Miasta Tarnowa projekcie „Od bierności do aktywności” w ciągu trzech lat weźmie udział ponad 200 osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z Tarnowa i subregionu tarnowskiego, biernych zawodowo, bezrobotnych, pracujących i uczących się. Projekt realizowany jest w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”. W bieżącym roku zostanie nim objętych 67 osób. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, w listopadzie zostanie oddany do użytku pensjonat, który jest poszerzeniem działalności ZAZ. - Aktualnie najważniejszym i najpilniejszym zadaniem jest organizacja naboru kandydatów. W następnej kolejności rozpoczną się prace związane z opracowaniem indywidualnych ścieżek rozwoju dla poszczególnych uczestników, prace nad harmonogramem i tematyką szkoleń – mówi Agnieszka Hulska, asystent koordynatora projektu.

Informacje o naborze i formularz rekrutacyjny dostępne są w biurze projektu, na stronie ZAZ oraz stronie www.tarnow.pl. - Na zgłoszenia osób chętnych do udziału w projekcie czekamy do 7 lutego, nie wykluczamy też, że zorganizujemy rekrutacje uzupełniającą – dodaje Agnieszka Hulska.

Uczestnicy projektu wezmą udział w indywidualnie dobranych szkoleniach. Odbędą również staże, dzięki którym nabędą kompetencje, zwiększające ich szanse na zatrudnienie, zgodnie z ich możliwościami i potrzebami. Część z osób korzystających ze staży i szkoleń znajdzie zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej powstającym w Parku Sanguszków. - Jako samorząd czujemy się społecznie odpowiedzialni. Naszym zadaniem jest inicjować i realizować przedsięwzięcia skierowane do wszystkich grup społecznych, w tym do osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt „Od bierności do aktywności” jest jednym z tego typu działań – mówi Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa.

Koszt realizacji projektu oszacowano na 25 milionów złotych. Władze Tarnowa uzyskały na jego realizację dofinansowanie w kwocie blisko 22 milinów złotych. Biuro projektu mieście się przy ulicy Wekslarskiej 2.

31.01.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |